Bilatzailea:

Hasiera |

Zerbitzuak

Zerbitzuak

Atal honen bidez, Udalak arloen bitartez gaur egun eskaintzen dituen zerbitzuei buruzko informazio guztia ezagutu ahal izango duzu

Euskara

Udalerrian euskara sustatzeko eta ikasteko informazioa eta baliabideak, ludotekak, udalekuak, diru-laguntzak.

Kultura

Kultur jardueren programa, liburutegiei eta ikasgelei buruzko informazioa, Torrezabal Kultur Etxeko bazkide izatea.

Berdintasuna

Berdintasun-politikak garatzea, kanpainak, prestakuntza-ikastaroak, indarkeria matxistaren biktima diren emakumeei arreta ematea, baliabideak.

Gazteria

Gazte eta nerabeentzako informazioa eta baliabideak, programak, jarduera soziokulturalak, gazte topaguneak, orientazio sexuala, prestakuntzakoa eta lanekoa, arreta psikologikoa.

Hezkuntza

Udalerriko ikastetxeen eskaintza, hezkuntza-programak, eskola-arazoak konpontzea, bekak eta bestelako laguntzak, Lanbide Hastapeneko Ikastaroak.

Kirolak

Kirol-eskaintza, udal-kiroldegietako ikastaroak, instalazioak, abonamenduak, hitzartutako zentroak, kirol-erakundeentzako diru-laguntzak, eskola-kirola eta kirol federatua.

Udaltzaingoa eta Bizikidetza

Herritarren segurtasuna, trafiko-gorabeherak, udal-ordenantzen zaintza eta kontrola, salaketak jasotzea, animaliak edukitzea eta jasotzea.

Ekonomia sustapena eta Enplegua

Enpresa-jardueraren informazioa eta dinamizazioa, laguntzak, etengabeko prestakuntza, lan-bitartekaritza, enplegurako aholkularitza eta orientazioa.

Mugikortasuna eta Garraioa

Mugikortasun-plana, hiri-autobusa, azpiegiturak, Galdakaora iristeko moduari buruzko informazioa, aparkaleku publikoak.

Etxebizitza eta Sustapen Publikoak

NonBizi programa, Etxebide eta Bizigune programei buruzko informazioa eta orientazioa, etxebizitzen sustapen publikoak (BOE), garaje eta baratze ekologikoen errentamendua.

Gizarte Zerbitzuak

Prebentzioa, laguntza eta sustapen komunitarioa, zerbitzuen plangintza, kudeaketa eta koordinazioa, programak, prestazioak eta laguntzak, familia-bitartekaritza.

Adinekoak

Etxez etxeko laguntza-zerbitzua, adinekoak dinamizatzeko programa, adinekoentzako zentro soziokulturalak, zaintzaileak laguntzeko Zainduz programa.

Garapen jasangarria

Ingurumen-kutsaduraren zaintza, Energia- eta mugikortasun-plana, mendien azterketa, hondakinen bilketa eta tratamendua, sentsibilizazio-kanpainak, 2030eko agenda.

Hirigintza eta Obrak

Hirigintza-plangintza, zerbitzu orokorren garbiketa eta mantentzea, udal-hilerria, obra-lizentziak, zabor- eta altzari-bilketa, lorezaintza.

Migrazioa

Udalak migratzaileei eskaintzen dizkien zerbitzuak, Atzerriko jatorriko pertsonen egoerari buruzko azterketa diagnostikoa udalerrian.

Gardentasuna

Gardentasunari eta informazio publikoa eskuratzeko eskubideari buruzko informazioa, sarbidea Udalaren Gardentasun Atarian.

Herritarren parte-hartzea

Arau-proiektuen kontsulta publikoa eta tramitea, eta Erabaki Galdakao herritarren partaidetzarako plataformarako sarbidea.

Herritarren arreta

Esan Herritarrei Arreta emateko Zerbitzuari buruzko informazioa, Esaiguzu abisu-plataformara eta beste arreta-kanal batzuei sarbidea: sare sozialak, app mugikorra.