Zerbitzu Ekonomikoak

Sail honek Udalaren funtzionamendua ahalbidetzeko premiazko diren baliabide guztiak gestionatzen ditu, udalerrian zerbitzuak emanez edo jarduerak eginez.

Ogasuna eta Ondarea

 • Zergak, tasak eta prezio publikoen gestioa: Zergei (ibilgailuak, gainbalioa, lanak...), tasei (zaramak, hilerria, estolderia...) eta prezio publikoei (zergazko izaerarik ez duten Udalak ezarritako baliabideak -kuotak, instalazioetako sarrerak, ikuskizunak, laguntzak, ur zerbitzuak...) eragiten dizkien xedapenak ezartzen ditu.
 • Zerga arazo edo prezio publikoak direla medio aurkeztu diren erreklamazio eta baliabideen ebazpena.
 • Zergadunen errolda zergen arabera egitea.
 • Zerga eta ondare ikuskapena.
 • Udal zerga eta beste diru-sarreretatik datozen baliabideak lortzen ahalegintzen da.
 • Lizentzien edo zergen tramitazio arloan ekonomi alderditik aholkatzen du (onibarrak, ekonomi jarduerak...).
 • Udal ondarearen gestioa (eskurapenak, trukeak, desjabetzapenak, inbentarioa, lokalen erabilera...).
 • Ibilgailuen aseguruak, ondasunekiko erantzukizuna eta udal ondasunen (higigarriak eta onibarrak) gestioa.

Diruzaintza eta Dirubilketa

 • Ogasun eta Ondare arloak eragindako diru-sarrera eta ordainketen kontrola.
 • Baliabide guztien bilketa.
 • Kanpoko zerbitzuen ordainketa.
 • Derrigorrezko bidetiko kobrantzaren gestioa.
 • Bahikuntzako burubideak.

Kontu-hartzailetza, Aurrekontuak eta Kontularitza

 • Udalaren eta Erakunde Autonomoen (Musika Jardueren Udaltegia eta Euskaltegia) aurrekontuen gestioa.
 • Kreditu eragiketen tramitazioa nagusiki inbertsioak egiteratzeko (ur horniketa, errepideak, estolderia, parkeak...).
 • Diru-sarrera eta gastuen kontrola eta fiskalizazioa.
 • Udal diru-sarrera eta gastu guztien kontuetaratzea.
 • Udal kontuen prestaketa eta erredakzioa.