Hirigintza

Egiako ortu ekologikoak

Zer da? - Zertan datza?

Egiako aisialdiko ortu ekologikoetako lurzati baten erabilerarako emakida.
1.-Eskabide berriak
2. Uko egiteak

Nork eska dezake?

Ortu ekologiko baten lagatzera aukera izateko, hurrengoak izango dira, besteak beste, baldintzak:
. Adin nagusikoa izan eta Galdakaoko biztanle izatea, biztanleen udal erroldan agertu beharko delarik. Eskabide bat etxebizitzako.
. Galdakaoko udalerriko eremuetan landu daitekeen lurrik ez izatea.
. Lagapen-hartzaileek elkarte bat osatzeko betebeharra daukate, ortuen eguneroko kudeaketa bermatzeko. Hau da, erabiltzaileen komunitate honen helburua ortuen mantenu eta funtzionamendu ona zaintzea izango da, Galdakaoko Udalaren kudeaketa arduradunarekin kontaktu zuzena izango duen arduradun bat hautatzearekin batera.
. Adjudikaziodunak urteko kuota bat ordaindu beharko du (62,50 euro 2015ean), urtero ordenantza fiskalak ezarriko duena. Zenbateko hau jarduerari eusteko ekarpen solidario gisa ulertzen da, instalazioak eta proiektua mantendu ahal izateko.

Non tramitatzen da?

Esan

Beharrezko dokumentazioa

IZEN-EMATE BERRIAK
NAN fotokopia eta eskaera edo uko egite orria.
UKO EGITEA
Eskaera edo uko egite orria.

Jaso ondoko prozedura

Dokumentua alor teknikora igorri

Prezioa / Kostua

62,50 euro urtean. (62,50 euroko fidantza)

Prozesuaren epeak

Ondoko tramiteen laburpena

Lege esparrua

BALDINTZA ADMINISTRATIBO BEREZIEN ORRIA