Herritarren Arreta, Erregistroa eta Estatistika

Ofiziozko baja

Zer da? - Zertan datza?

Erroldatuta dauden eta bizi ez diren auzotarrei baja ematea.

Nork eska dezake?

Okupatutako etxebizitzaren jabeak eta errentariak.

Non tramitatzen da?

Beharrezko dokumentazioa

Jabea: Etxebizitzaren eskrituren fotokopia eta NANaren/IFZren/Pasaportearen fotokopia.
Errentaria: Errenta-kontratuaren fotokopia eta NANaren/IFZren/Pasaportearen fotokopia.

Jaso ondoko prozedura

-Interesdunari jakinaraztea
-BOEn argitaratzea.
- Iragarki-taulan ikusgai jartzea.
- Errolda Kontseiluari jakinaraztea.

Prezioa / Kostua

Prozesuaren epeak

Baja hauek Errolda Kontseiluak egiten ditu, Udalak izapide egokiak egin ondoren; beraz, epea aldatu egiten da, aipatutako kontseiluaren onarpenaren arabera (6 hilabete, gutxi gorabehera).

Ondoko tramiteen laburpena

Errolda Kontseiluak Biztanleen Udal Erroldan emandako baja jaso da.

Lege esparrua

2612/1996 Errege Dekretua, abenduaren 20koa, 72. artikulua, uztailaren 11ko 1690/1986 Errege Dekretuaren bitartez onartu zen toki erakundeen biztanleria eta lurralde mugaketari buruzko araudia aldatzekoa.