Herritarren Arreta, Erregistroa eta Estatistika

Iraungitzeagatiko baja

Zer da? - Zertan datza?

- Biztanleen Udal Erroldan Erkidegokoak ez diren eta eskabidea berritu ez duten atzerritarrak bajan ematea

Nork eska dezake?

Espainiako Estatistika Institutua

Non tramitatzen da?

Beharrezko dokumentazioa

EINek fitxategiaren bidez jakinaraztea.

Jaso ondoko prozedura

Prezioa / Kostua

Prozesuaren epeak

Ondoko tramiteen laburpena

Lege esparrua

Ebazpena, 2005eko maiatzaren 26koa, Estatistikako Institutu Nazionalaren presidentearena eta Tokiko Lankidetzarako Zuzendaritza Nagusiarena; ebazpen horrek jarraibide teknikoak eman dizkie udalei, Erkidegokoak ez diren, etengabeko egoitza-baimenik ez duten atzerritarren erroldako inskripzioak -bi urtean behin berritzen ez direnak- iraungi direla erabakitzeko prozedurari buruz.