Zerbitzu Ekonomikoak

TMIZ Zergaren zati proportzionala itzultzea

Zer da? - Zertan datza?

Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zergaren ordainketaren zati bat itzultzea, kontuan hartuta ibilgailuari behin betiko baja eman zaiola Trafiko Buruzagintzan urtean zehar.
Zergaren zati proportzionala itzultzea, baja eman denetik urteko abenduaren 31ra arteka.

Nork eska dezake?

Sortzapenaren unean ordainketa egiteko betebeharra duen pertsona titularra (ordezkaritzarako baimena, hala badagokio).
Betekizunak:
- Dagokion urtearen zerga ordainduta egotea.
- Ibilgailuaren behin betiko baja izapidetu izana.
- Aldi baterako baja ematea, lapurretagatik, gertakaria salatuta.

Non tramitatzen da?

- Esan Bulegoan:
Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:30era
- Postaz

Beharrezko dokumentazioa

- Zati proportzionalaren eskaera, behar bezala beteta, behintzat datu hauek adierazita:
. Ibilgailuaren titularra (IFZ eta izena edo sozietatearen izena)
. Ibilgailuaren matrikula
. Trafikoan baja eman den eguna
. Banku-kontuaren zk. (IBAN, 24 digitu ) itzultzeko
(derrigorrezkoa helbideratuta EZ dagoen agiriaren kasuan)
- Urteko agiriaren ordainagiria
- Trafikoan baja eman dela frogatzeko agiria
- Salaketaren kopia (lapurreta kasuan)

- Lapurretagatiko salaketaren kopia, hala badagokio

Jaso ondoko prozedura

Eskabideak grabatzea eta agiriak egiaztatzea.
Aurkeztu diren datuak Diru-bilketan dauden beste datu batzuekin osatzea (Trafikoa...)
Derrigorrezko Diru-bilketan zorrik ez duela egiaztatzea.

Prezioa / Kostua

Inolako kosturik gabe.

Prozesuaren epeak

Ondoko tramiteen laburpena

Diruzaintzaren txosten-proposamena eta alkatetza-dekretua itzulketa onartzeko.
Interesdunei itzulketak banku-transferentziaren bidez ordaintzea.

Lege esparrua

- Bizkaiko Lurralde Historikoaren Zergei buruzko Foru Arau Orokorra (229. art.).
- Bilketako Udal Ordenantza.

Tramiteetarako dokumentuak