Zerbitzu Ekonomikoak

O.H.Z. Beste hobari batzuen inguruko informazioa (BOE eta abar)

Zer da? - Zertan datza?

OHZren Ordenantza Fiskalean daude jasota (ESTEKA: URLa): Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun Sailean eskatu behar da.

Nork eska dezake?

Interesduna (ordezkaritzarako baimena, hala badagokio)

Non tramitatzen da?

Esan Bulegoa:
-Ordenantzaren edukiari buruzko informazioa

Beharrezko dokumentazioa

Ez dagokio

Jaso ondoko prozedura

* Interesdun pertsona BFAra bidaliko dugu (Ordenantzaren kopia bat eman diezaiokegu).

Prezioa / Kostua

Kosturik gabe.

Prozesuaren epeak

Ondoko tramiteen laburpena

Lege esparrua

-- 9/1989 Foru Araua, ekainaren 30ekoa, Ondasun Higiezinen gaineko Zergari buruzkoa
-- Udal Ordenantza Fiskala, ondasun higiezinen zerga arautzen duena.

Tramiteetarako dokumentuak