Zerbitzu Ekonomikoak

OHZ Etxebizitza hutsaren programako hobaria

Zer da? - Zertan datza?

Hobaria (ESTEKA: URLa), ehuneko 50ekoa, "Etxebizitza hutsaren programa"ren esparruan lagatzeko diren higiezinen kasuan.

Nork eska dezake?

Interesduna (ordezkaritzarako baimena, hala badagokio)

Non tramitatzen da?

Beharrezko dokumentazioa

- Ondasun higiezinaren titulartasuna egiaztatzen duen agiriaren fotokopia
- Alokairuan dauden etxebizitzen kudeaketarako sozietate publikoarekin (Bizigune) sinatutako gozamen-kontratuaren fotokopia.

Jaso ondoko prozedura

Dokumentazioa egiaztatzea

Prezioa / Kostua

Kosturik gabe.

Prozesuaren epeak

Hilabete

Ondoko tramiteen laburpena

-- Hobaria aintzatestea, alkatetza-dekretuaren bidez,
-- Foru Ogasunari, OHZren sailari, jakinaraztea.
- Pertsona interesdunari jakinaraztea.

Lege esparrua

--316/2002 Dekretua, abenduaren 30ekoa, "BIZIGUNE" etxebizitza hutsaren programa arautzen duena.
--Ondasun higiezinen gaineko zerga arautzen duen udal-ordenantza fiskala.