Idazkaritza Orokorra

Gidariaren udal-baimena eta gaitasun-ziurtagiri (Autotaxi-lizentzia)

Zer da? - Zertan datza?

Autotaxi-lizentzia eskualdaketaren bidez eskuratuko duen pertsonak gidariaren udal-baimena eta gaitasun-ziurtagiria izan beharko ditu.

Nork eska dezake?

Autotaxi-lizentzia eskualdaketaren bidez eskuratuko duena.

Non tramitatzen da?

a) Esan Bulegoan:
Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:30era.

Beharrezko dokumentazioa

Gidariaren udal-baimena eta gaitasun-ziurtagiria eskatzeko agiria .
Nortasun-agiriaren fotokopia
BTP motako gidabaimenaren fotokopia.
Medikuaren ziurtagiria; bertan, eskatzaileak gaixotasun kutsakorrik ez duela edo autotaxi-zerbitzua emateko ezintasun fisikorik ez duela adierazten duena.

Jaso ondoko prozedura

1.- Aurkeztutako dokumentazioa egiaztatzea.
2.- Azterketaren deialdia.
3.- Alkatetzaren Dekretuz onestea.

Prezioa / Kostua

Kosturik gabe.

Prozesuaren epeak

Eskabidea aurkezten denetik 5 egun balioduneko gehieneko epean, interesduna azterketa egitera deituko da.
Azterketa onartzen den egunetik, ebazpena gehienez 2 egun balioduneko epean izapidetzen da.

Ondoko tramiteen laburpena

1.- Interesdunari eta Bizkaiko Foru Aldundiari (Garraio Saila) ebazpenaren berri ematea.
2.- Espedientea artxibatzea.

Lege esparrua

2004an onetsitako taxiari buruzko Udal Ordenantzaren 52, 53 eta 54. artikuluak

Tramiteetarako dokumentuak