Hezkuntza eta Euskara

Ikastetxeetan lokalak erabiltzeko eskaera

Zer da? - Zertan datza?

a) Prozedura arrunta
Lokalaren erabilera 30 egunetik gorako eperako denean.
b) Prozedura laburtua
Lokalaren erabilera 30 egunerako edo gutxiagorako edo kasu jakin batzuetarako denean.

Nork eska dezake?

Udalerriko erakundeak, udala bera...

Non tramitatzen da?

a) Arrunta
Eskabidea irakaskuntza-zentroan bertan jasotzen eta betetzen da, gutxienez 20 egun lehenago.
b) Laburtua
Eskabidea irakaskuntza-zentroan bertan jasotzen eta betetzen da, gutxienez 15 egun lehenago.

Beharrezko dokumentazioa

- Eskabide normalizatua.
- Deklarazioa (emandako ereduaren arabera)
- NANaren fotokopia.
- Eskatzaileak erakundean ordezkatzen duen kargua egiaztatzen duen agiriaren fotokopia.

Jaso ondoko prozedura

- Eskabidearen balioespena.
-Zentroko zuzendaritzaren txostena (3 eguneko epean)
-Zentroko zuzendaritza bera da kasu honetan eskatutako erabilera baimentzen duena.
- Zentroko zuzendaritzaren ebazpena udalari bidaltzea, jakitun egon dadin.

Prezioa / Kostua

Prozesuaren epeak

Ondoko tramiteen laburpena

Lege esparrua

76/2008 Dekretua, maiatzaren 6koa, Euskal Autonomia Erkidegoan unibertsitatekoak ez diren irakaskuntzarako eraikin eta instalazio publikoen erabilera arautzen duena, zentro horietako urteko programazioetan jasotzen ez diren jardueretarako. (EHAA, 2008-05-19).

Tramiteetarako dokumentuak