Kultura, Gazteria, Kirolak eta Berdintasuna

Barrakak, etxolak eta atrakzioak ezartzeko eskaera

Zer da? - Zertan datza?

Nork eska dezake?

Non tramitatzen da?

Beharrezko dokumentazioa

Barrakak, saltzeko etxolak eta jolas-parkea jartzeko eskaera.
Herriko jaietan: AFADE ferietako salerosleen elkartearekin kontratua egiten da esklusibotasunean
- Eskabide orokorra
- Ogasun eta Gizarte Segurantzan zerga-betebeharretan egunean egotearen eta Gizarte Segurantzan ordainketak egunean izatearen ziurtagiria.
Gizarte-erantzukizuneko asegurua. Polizaren eta ordainagiriaren kopia.
- Instalazioaren ezaugarri teknikoen ziurtagiria.
- Energia hornitzen duen konpainiarekin sinatutako kontratua, beharrezkoa bada.
- Mugimenduko atrakzioen kasuan, atrakzioak behar bezala muntatuta daudela egiaztatzen duten agiriak.

Jaso ondoko prozedura

1. Aurkezten diren agiriak jasotzea, egiaztatzea eta eskabidea erregistratzea.
2. Eskabidea dagokion arloari bidaltzea.

Prezioa / Kostua

Indarrean dagoen prezio publikoaren arabera.

Prozesuaren epeak

Ondoko tramiteen laburpena

1. Arloak eskabideak aztertu eta eskakizun guztiak betetzen dituela egiaztatzen du.
2. Azokan parte hartzea baimenduko da.
3. Tasak likidatzea.

Lege esparrua

Tramiteetarako dokumentuak