Hirigintza

Pasabide-erreserbaren eskaera

Zer da? - Zertan datza?

Bide publikoaren aprobetxamendurako baimena edo lizentzia eskatzea, ibilgailuak espaloietatik eraikin pribatuetan sartu ahal izan daitezen; hori herri-jabariaren baterakoerabilera berezia da.

Nork eska dezake?

Interesduna (ordezkaritzarako baimena, hala badagokio)

Non tramitatzen da?

a) Esan Bulegoan:
Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:30era
d) Postaz

Beharrezko dokumentazioa

- Eskabide-orri normalizatua.

Jaso ondoko prozedura

1. Hirigintza Sailera bidaltzea.

Prezioa / Kostua

- Herri-jabariaren aprobetxamendu berezia denez, tasaren mende egongo da, indarreandagoen udal-ordenantzak finkatzen dituen zenbateko desberdinen arabera.

Prozesuaren epeak

- Gutxi gorabeherako epea: hilabete.
- Legezko gehieneko epea: hiru hilabete.
- Administrazio-isiltasunaren ondorioak: kontrakoa.

Ondoko tramiteen laburpena

1. Dagokion txosten teknikoa egitea.
2. Baimena edo lizentzia emateko egintza eta interesdunei jakinarazpena bidaltzea.
(3. Gero, Udalak tasa likidatuko du eta jakinarazpena bidaliko du)

Lege esparrua

- Administrazio Publikoen Ondareari buruzko 33/2003 Legearen 84. artikulua eta horrekinbat datozenak (BOE, 264 zk., 2003-11-04)- Tokiko Erakundeen Ondasunei buruzko Erregelamenduaren 75 eta 77. artikuluak eta horiekin bat datozenak (1372/1986 Errege Dekretua) (BOE, 161 zk., 2003-07-07)

Tramiteetarako dokumentuak