Hirigintza

Hirigintzako ziurtagiriak

Zer da? - Zertan datza?

Finka edo higiezin zehatz bati ezarri ahal zaizkion hirigintzako baldintzak eta araubidea egiaztatzen dituen informazioa. Argi bereizten da, alde batetik, 3.1. fitxan aipatutako hirigintzako informazioa, fede-emaile publikoak esku hartzen baitu informazio hori ziurtatzean, eta, bestetik, legezko ondorioei begira legezkotzat jotzen den informazio horren egiazkotasunean eta zuzentasunean dagoen konfiantza.

Nork eska dezake?

Interesduna (ordezkaritzarako baimena, hala badagokio)

Non tramitatzen da?

a) Esan Bulegoan:
- Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:30era
b) Telefonoz: 94 401 05 00
c) Internetez: www.galdakao.eus
d) Postaz.

Beharrezko dokumentazioa

- Informazioa eskatzeko idazkia, ereduaren arabera egina.
- Eskatzen den informazioari lotuta dagoen finkari edo higiezinari buruzko identifikaziogarbia: katastroko erreferentzia, erregistrokoa (ez da nahikoa bera bakarrik) identifikazioko planoa, eta abar

Jaso ondoko prozedura

1. Eskabidea jasotzea eta agiriak egiaztatzea.
2. Aurkezpen-agiria ematea, erregistratzeko izaten den ohiko eran.
3. Espedientea Hirigintza Arlora bidaltzea.

Prezioa / Kostua

Administrazioko agiriak emateagatik finkatutako tasak kobratuko dira, ordenantza fiskalaren arabera.

Prozesuaren epeak

- Zenbatetsitako epea: Zailtasunaren arabera, bi aste eta hilabete bitartean.
- Legezko gehieneko epea: hilabete.

Ondoko tramiteen laburpena

1. Hirigintzako informazioa prestatzea eta informazioaren edukia jasotzen duen txosten teknikoa egitea.
2. Idazkaritzara bidaltzea, ziurtagiria egin dezan eta Ekonomia Arlora, kobra dezan.
3. Eskatzaileari agiria bidaltzea.
4. Ordainagiria arlo teknikoari bidaltzea.

Lege esparrua

- - Lurzoruaren Legearen Testu Bateginaren 4. d) artikulua (2/2008 Legegintzako Errege Dekretua) (BOE, 154 zk., 2008-06-26)
- Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 9. artikulua (EHAA, 138. zk., 2006-07-20)
- Galdakaoko HAPNa (BAO, 225 zk., 1998/11/24).

Tramiteetarako dokumentuak