Zerbitzu Ekonomikoak

Ibilgailu astunek udalaren titulartasuneko bideak erabiltzeko lizentzia

Zer da? - Zertan datza?

Lizentzia hau ematen da ibilgailu astunek (8 TMtik gorako pisu gordina duten ibilgailuak) Udalaren titulartasuneko bideen erabilera arrunta, berezia edo ohikoa izan dezaten, batez ere, baso-ustiategien edo bestelakoen (obrak, etab.) ondoriozko garraioan jarduteko.

Nork eska dezake?

Jabetza, edo lizentziaren titularra edo garraiolaria edo pertsona horien legezko ordezkaria.

Non tramitatzen da?

a) Esan Bulegoan:
Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:30era.

Beharrezko dokumentazioa

- Lizentziaren eskabide-orria, eta, bertan, bidearen izena, jardueraren kokapena, ibilgailuen ibilbidea, erabiliko diren ibilgailuen matrikula, estereoko bolumena, garraioa hasteko eta ukatzeko datak, -hala behar denean- eta bilketa egiteko lekuak adieraziko dira.
- Basogintzako Administrazioak ebaketa egiteko emandako baimena, lizentzia edo obra-jakinarazpena edo dena delakoa.

Jaso ondoko prozedura

1. Eskabidea Esan Bulegoan jasotzea.
2. Ekonomia Arloari, Zerga Kudeaketaren Atalari, bidaltzea.

Prezioa / Kostua


Indarrean dagon ordenantza fiskalaren arabera

Prozesuaren epeak

- Zenbatetsitako epea: 7 egun.
Legezko gehieneko epea: hogeita hamar egun.
Administrazio-isiltasunaren ondorioak: aldekoa.

Ondoko tramiteen laburpena

1. Agiriak aztertzea, Udaltzaingoaren txostena eskatzea, ibilgailuaren egoera bideoan grabatzen baitu.
2. Bermea emateko eskakizuna.
3. Lizentzia emateko ebazpenaren irizpena eta jakinarazpena (bermea aurkeztu ondoren).
4. Tasan zerga-likidazioa, lizentziaren pertsona titularrari jakinarazten zaiona arauzko epeetan ordaintzeko
5. Aprobetxamendua amaituta, idatziz eskatuko da bermea itzultzeko, eta bermea itzuliko da, bidea egoera onean dagoela egiaztatu ondoren (Udaltzaingoaren txostena).

Lege esparrua

- Administrazio Publikoen Ondareari buruzko azaroaren 3ko 33/2003 Legearen 84. artikulua eta horrekin bat datozenak (BOE, 264 zk., 2003-11-04) - Tokiko Erakundeen Ondasunei buruzko Erregelamenduaren 75. eta 77. artikuluak eta horiekin bat datozenak (1372/1986 Errege Dekretua, ekainaren 13koa) (BOE, 161 zk., 1986-07-07) - Udalaren herri-jabariaren erabilera pribatua edo aprobetxamendu berezia egiteagatiko tasak arautzen dituen ordenantza fiskalaren udal-titulartasuneko bideen erabilera arautzen duen Udal Ordenantza (F epigrafea) , BAOn argitaratua, 1998-12-31n .