Zerbitzu Ekonomikoak

Gainbalioa. Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zergaren kuota aurreratzeko eskaera

Zer da? - Zertan datza?

Beraien jabetza salduko duten edo herentzian edo dohaintzan jabetza eskuratuko duten eta zerga honengatik ordaindu beharko duten kuota jakin nahi duten pertsonek eskatutako datua.

Nork eska dezake?

Ondasun higiezin baten jabea dena edo izango dena.

Non tramitatzen da?

a) Esan Bulegoan:
Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:30era.

Beharrezko dokumentazioa

Eskualdatuko den jabetzaren edo eskubidearen eskritura publikoa edo titulua.

Jaso ondoko prozedura

Zerga-kudeaketaren atalean artxibatzen da.

Prezioa / Kostua

Kosturik gabe.

Prozesuaren epeak

Eskabidearen unean, kalkulua bereziki konplexua izan ezean.

Ondoko tramiteen laburpena

Lege esparrua

--8/1989 Foru Araua , ekainaren 30ekoa, Hiri Lurren Balioaren Gehikuntzari buruzko Zergarena
-- Hiri Lurren Balioaren Gehikuntzari buruzko Zergak erregulatzeko 4. Ordenantza Fiskala .