Zerbitzu Ekonomikoak

Gainbalioa. Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zergaren likidaziorako agiriak aurkeztea

Zer da? - Zertan datza?

Zerga honek zerga-aldian hiri-izaerako lurren balioan gertatzen den gehikuntza kargatzen du, edozein titulurengatik beren jabetza eskualdatzen bada, edo lur horien gainean jabaria mugatzen duen gozamenezko eskubidea eratzen edo eskualdatzen bada. Zerga hori likidatzeko eskaera da.

Nork eska dezake?

Salerosketa bidez eskualdaketetan saltzen duen pertsona eta udalerrian higiezin bat herentzian edo dohaintzan eskuratzen duten pertsonak.
Eskabideak aurkezteko epea 30 egun baliodun dira, saltzen edo dohaintzan ematen den egunetik aurrera zenbatzen hasita, eta urtebetekoa eskualdatzailea hiltzen den egunetik aurrera zenbatzen hasita.

Non tramitatzen da?

a) Esan Bulegoan:
Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:30era.

Beharrezko dokumentazioa

Salmenta-, dohaintza- edo herentzia-eskrituraren fotokopia.
Herentziaren kasuan, onarpenerako eskritura publikoa formalizatu ezean, eskualdatutako ondasunen deklarazioaren kopia aurkeztu beharko da Bizkaiko Foru Ogasunean.

Jaso ondoko prozedura

Zerga likidatu, zerga likidazioa onartu eta zergadunari jakinarazten zaio.

Prezioa / Kostua

aurkezpena doakoa

Prozesuaren epeak

Orientagarria: 3 hilabete. Gehieneko epea: 4 urte.

Ondoko tramiteen laburpena

Lege esparrua

--8/1989 Foru Araua, ekainaren 30ekoa, Hiri Lurren Balioaren Gehikuntzari buruzko Zergarena
-- Hiri Lurren Balioaren Gehikuntzari buruzko Zergak erregulatzeko 4. Ordenantza Fiskala .