Zerbitzu Ekonomikoak

TMIZ Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren alta matrikulazioagatik

Zer da? - Zertan datza?

Ibilgailu berri bat matrikulatu aurretik zergaren alta eta ordainketa egitea Probintziako Trafikoko Buruzagitzan edo aldi baterako bajan egon diren ibilgailuentzako altaren kasuan.

Nork eska dezake?

Ibilgailua matrikulatzeko erabiliko den pertsona, udalerrian erroldatuta dagoena (pertsona fisikoa) edo helbide fiskala udalerrian duena (pertsona juridikoa).

Non tramitatzen da?

a) Esan Bulegoan:
Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:30era.

Beharrezko dokumentazioa

Probintziako Trafikoko Buruzagitzan ibilgailuaren titularra izango den pertsonaren edo erakundearen IFZ edo AIZ (IFZ: pertsona fisikoak eta juridikoak; AIZ: atzerritarrak).

Jaso ondoko prozedura

Ez dagokio

Prezioa / Kostua

1. Kuota proportzionalki banatuko da, hilabete naturalen arabera.
Kuotaren zenbatekoa hilabete naturalen arabera banatuko da proportzionalki, lehenengo eskuratzea egiten den egunari dagokion hilabetea barne.
2.- Urteko tarifak:http://www.galdakao.eus/ordenantzak/

Prozesuaren epeak

Eskabidearen unean:

Ondoko tramiteen laburpena

Ez dagokio

Lege esparrua

- Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga araupetu duen foru-araua.
- Zerga bera arautu duen udal-ordenantza fiskala.