Zerbitzu Ekonomikoak

TMIZ Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergari buruzko informazioa

Zer da? - Zertan datza?

Galdakaon trakzio mekanikoko ibilgailua izan duten pertsonei zerga honen inguruan zein daturen eraginpean dauden jakinaraztea.

Nork eska dezake?

Interesdunak (ordezkaritzarako baimena, hala badagokio)

Non tramitatzen da?

a) Esan Bulegoan:
Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:30era.

Beharrezko dokumentazioa

Eskaeraren helburu izango den ibilgailuaren titularra den pertsonaren edo erakundearen IFZ edo AIZ (IFZ: pertsona fisikoak eta juridikoak; AIZ: atzerritarrak).

Jaso ondoko prozedura

IZAPIDE zehatzagoak:
Zergaren alta. (izapide bereizia)
Mugikortasun murriztua duten pertsonen salbuespena. (izapide bereizia)
Hobaria ibilgailu historikoak edo 25 urtetik gorakoak direnean. (izapide bereizia)
Ibilgailuen helbideratzeari buruzko kontsulta. (izapide bereizia helbideratzeko)
Zergaren erroldan dagoela egiaztatzeko kontsulta. (matrikulazio-alta, eskualdatze-alta, eskualdatze-baja, behin betikoa edo aldi baterakoa, etab)
Ibilgailu-klasearen eta potentziaren arabera ordaindu beharreko kuotari buruzko kontsulta (kasu askotan, Probintziako Trafikoko Buruzagitzaren onlineko informazioa kontsultatu behar da)
Urteko zerga-ordainketaren epeari buruzko kontsulta (errolda).

Prezioa / Kostua

Kosturik gabe.

Prozesuaren epeak

Ondoko tramiteen laburpena

Lege esparrua

-- 7/1989 Foru Araua, ekainaren 30ekoa, Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga arautzen duena (BAO, 1989ko uztailaren 19a)-Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga arautzen duen 3 zenbakiko Udaleko Ordenantza Fiskala.