Zerbitzu Ekonomikoak

JEZ Jarduera ekonomikoen gaineko zergari buruzko informazioa

Zer da? - Zertan datza?

Zergari lotuta dagoen jardueraren bat duten pertsona fisiko edo juridikoei datu hauen berri ematea, besteak beste:
- zein epigrafetan dagoen alta emanda
- ordaindu beharreko kuota
- zerga-tasa
- ordainketa-epea

Nork eska dezake?

Interesduna (ordezkaritzarako baimena, hala badagokio)

Non tramitatzen da?

Beharrezko dokumentazioa

Pertsona interesdunaren IFZ.

Jaso ondoko prozedura

Prezioa / Kostua

Kosturik gabe.

Prozesuaren epeak

Ondoko tramiteen laburpena

Ez da behar geroko izapiderik Udalean.

Lege esparrua

- 2/1992 Foru Dekretu Arauemailea, martxoaren 17koa, ekonomi jardueren gaineko zergari buruzko ekainaren 30eko 6/1989 Foru Arauaren Testu Bategina onesten duena.
-- Udal Ordenantza Fiskala, 2 zk., jarduera ekonomikoen gaineko zerga arautzen duena.