Kultura, Gazteria, Kirolak eta Berdintasuna

Elkarteen tokiko erregistrorako eskaera

Zer da? - Zertan datza?

Tokiko erregistroan izena emateko eskabidea, egoitza soziala Galdakaon duten eta batez ere udalerrian lan egiten duten elkarteentzat.

Nork eska dezake?

Elkarte interesdunaren edozein pertsona ordezkari, baldin eta aurretik Eusko Jaurlaritzaren Elkarteen Erregistro Orokorrean alta emanda badago.

Non tramitatzen da?

a) Esan Bulegoan:
Ordutegia: astelehenetik ostiralera 08:00etatik 14:30era
b) Torrezabal Kultur Etxean
Aurrez aurre: 08:30etik 14:30era.
c) Txapelena Baserrian
Aurrez aurre: 15:00etatik 20:30era.

Beharrezko dokumentazioa

- Eskaera normalizatua.
- IFKren fotokopia.
- Eusko Jaurlaritzak zigilatutako estatutuen kopia.
- Zuzendaritza Batzordearen eraketa eta osaeraren aktaren kopia.
- Ordezkarien harremanetarako datu eguneratuak.
- Eusko Jaurlaritzaren Elkarteen Erregistro Orokorrean alta-ebazpenaren fotokopia.
- Udalaren webean datuak argitaratzeko baimena (interesik badute)

Jaso ondoko prozedura

1. Aurkezten diren agiriak jasotzea, egiaztatzea eta eskabidea erregistratzea.
2. Interesdunari eskabidearen kopia edo hartu-agiria eta dagokion erregistro-zenbakia ematea.
3. Eskabidea Kultura Arloari bidaltzea.

Prezioa / Kostua

Kosturik gabe.

Prozesuaren epeak

-Zenbatetsitako epea: hiru egun.
- Legezko gehieneko epea: hiru hilabete.
- Administrazio-isiltasunaren ondorioak: kontrakoa.

Ondoko tramiteen laburpena

1. Baldintzak behar bezala betetzen direla egiaztatu ondoren, elkartea erregistroan jasoko da.
2. Jakinarazpen bat bidaliko zaio eta, horren bidez, tokiko elkarteen erregistroan jaso dutela emango zaio aditzera.

Lege esparrua

- 7/2007 Legea, ekainaren 22koa, Euskal Autonomia Erkidegoko elkarteen Lege Orokorra dena (EHAA, 134 zk., 2007-07-12)-30/1992 Legea, Herri Administrazioen Araubide Juridikoarena etaAdministrazio Prozedura Erkidearena (1992/11/27ko BOE, 285 zk.; 1992-12-28ko 311 zk.; 1993-01-27ko 23 zk.).

Tramiteetarako dokumentuak