Herritarren Arreta, Erregistroa eta Estatistika

Erroldako baja heriotzagatik

Zer da? - Zertan datza?

Hil den pertsona bati biztanleen udal-erroldatik baja emateko eskaera egitea, prozedura arruntaren bidez egiten ez denean (Estatistikako Institutu Nazionalak heriotzaren agiria bidaliz) edo hala eskatuta Epaitegiaren heriotza-ziurtagiriaren fotokopiarekin.

Nork eska dezake?

Interesa duten 16 urtetik gorako guztiek edo haien legezko ordezkariek.

Non tramitatzen da?

a) Esan Bulegoan:
Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:30era.

Beharrezko dokumentazioa

- Heriotza-ziurtagiria. ("Udalaz kanpoko izapideetan" dagokion fitxako zenbakira deituta)
-Baja EINi jakinarazita ere egin daiteke.

Jaso ondoko prozedura

1. Eskatzen duen pertsonaren datuak egiaztatzea.
2. Heriotza-ziurtagiria jasotzea.
3. Datuak biztanle-erroldaren aplikazioan sartzea.
4. Heriotza-ziurtagiria fotokopiatzea edo eskaneatzea.

Prezioa / Kostua

Kosturik gabe.

Prozesuaren epeak

Eskabidearen unean:

Ondoko tramiteen laburpena

EINi jakinaraztea eta artxibatzea.

Lege esparrua

- 1690/1986 Errege Dekretuaren 53. artikulua eta hurrengoak, Toki Erakundeen Biztanleriari eta Lurralde Mugapenari buruzko Araudia (BOE, 190 zk., 1986ko abuztuaren 14koa)- 7/1985 Legea, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena (BOE, 80 zk., 1985eko apirilaren 3koa)