Herritarren Arreta, Erregistroa eta Estatistika

Erroldako datu pertsonalak aldatzea

Zer da? - Zertan datza?

Biztanleen udal-erroldan izena emanda dagoenaren datu pertsonalak aldatzea, akatsen bat dagoelako edo daturen bat aldatu delako.

Nork eska dezake?

Interesa duten 16 urtetik gorako guztiek edo haien legezko ordezkariek.

Non tramitatzen da?

a) Esan Bulegoan:
Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:30era.

Beharrezko dokumentazioa

Aurkeztu beharreko agiriak desberdinak izango dira aldatu behar den datuaren arabera: NAN, pasaporte edo bizileku-baimenari buruzko daturen bat bada, agiri hori aurkeztu beharko da; ikasketei buruzko daturen bat aldatu nahi izanez gero, berriz, dagokion titulu akademikoa aurkeztu beharko da.

Jaso ondoko prozedura

1. Behar diren agiriak jasotzea eta egiaztatzea.
2. Datuak biztanle-erroldaren aplikazioan aldatzea.
3. Agiriak fotokopiatzea/eskaneatzea.

Prezioa / Kostua

Kosturik gabe.

Prozesuaren epeak

Eskabidearen unean:

Ondoko tramiteen laburpena

EINi jakinaraztea eta artxibatzea.

Lege esparrua

- 1690/1986 Errege Dekretuaren 53. artikulua eta hurrengoak, Toki Erakundeen Biztanleriari eta Lurralde Mugapenari buruzko Araudia (BOE, 190 zk., 1986ko abuztuaren 14koa)- 7/1985 Legea, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena (BOE, 80 zk., 1985eko apirilaren 3koa)