Herritarren Arreta, Erregistroa eta Estatistika

Alta jaiotzaren araberako biztanleen erroldan

Zer da? - Zertan datza?

Jaioberria den pertsona bat biztanleen udal-erroldan izena emateko eskaera egitea, izena emateko prozedura arruntaren bidez egiten ez denean (Estatistikako Institutu Nazionalak jaiotzaren agiria bidaliz).

Nork eska dezake?

Jaioberriaren aitak edo amak edota senide batek.

Non tramitatzen da?

a) Esan Bulegoan:
Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:30era.

Beharrezko dokumentazioa

- Eskatzailearen NANa, pasaportea edo bizileku-baimena.
- Jaioberria agertzen den familia-liburua.
- Aita eta ama etxebizitza horretan bizi direla agertzen ez bada, bertan agertzen ez den pertsonaren zaintza eta babeserako epaiaren edo baimenaren fotokopia beharko da.
-Jaiotzaren alta emango da, baldin eta gurasoek eskatzen ez badute EINek jakinarazten duenean.

Jaso ondoko prozedura

1. Aurkeztu beharreko inprimakia eta agiriak biltzea.
2. Agiriak egiaztatzea.
3. Datuak biztanle-erroldaren aplikazioan sartzea.
4. Agiriak fotokopiatzea/eskaneatzea.

Prezioa / Kostua

Kosturik gabe.

Prozesuaren epeak

Eskabidearen unean:

Ondoko tramiteen laburpena

EINi jakinaraztea eta artxibatzea.

Lege esparrua

- 1690/1986 Errege Dekretuaren 53. artikulua eta hurrengoak, Toki Erakundeen Biztanleriari eta Lurralde Mugapenari buruzko Araudia (BOE, 190 zk., 1986ko abuztuaren 14koa)- 7/1985 Legea, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena (BOE, 80 zk., 1985eko apirilaren 3koa)