Pertsonala

Sail hau udal langile-zerrenda osoaren eta Sail desberdinen Gestioaz eta Antolamenduaz arduratzen da, udalerriari funtzionamendu hoberena eta zerbitzu osokoa bermatzeko.

Zerbitzuak

  • Aholkularitza langileekiko politikari eta lan-harremanei dagokien guztian.
  • Antolakuntza eta lan metodoen azterketa eta hobekuntza.
  • Udal langileekiko gaien kontrola eta fiskalizazioa.
  • Lan Eskaintza Publikoaren gestioa. Langile-zerrendei buruz, plazak sortuz eta aldatuz, eta lanpostu zerrendari buruzko proposamenak.
  • Lan Eskaintza Publikoaren gestioa: Urtero, aurrekontuetan langileen aldetiko premiak azaltzen dira, zerbitzu berrien hobekuntza edo prestakuntzagatik sortarazitako lanpostu hutsak bete daitezen.
  • Enplegu Poltsaren gestioa.