Kontratugilearen profila

Adjudikatutako kontratuak

Prozedura
Irekia
Tramitazio era
Adjudikatzeko irizpide aniztasuna (lehiaketa)
Eskabideak aurkezteko azken eguna
2017/02/22(13:30era arte)
Aurrekontua
157.024,79€+ 32.975,20€BEZ
Eskaintzak aurkezteko leku eta epea
Udaletxea. Pliken Erregistroa. Kurtzeko plaza 1. Galdakao 48960- 2017/02/22
Bidalitako data: EBAO:
2017/01/13
Argitaratze-data: BAO
2017/01/25
Argitaratze-data: BOE
2017/01/31
Proposamen irekitzea
B gutun-azala
Eguna
15/03/2017
Ordua
10:00
Lekua
Casa Consistorial. Registro de Plicas. Kurtzeko plaza 1. Galdakao 48960
Proposamen irekitzea
C gutun-azala
Eguna
2017/04/04
Ordua
10:30
Lekua
Udaletxea. Gobernu Gela. Kurtzeko plaza 1. Galdakao
Adjudikataria
PROXIMIA HAVAS, S.L.
Adjudikazioaren zenbatekoa
157.024,79 €/año
Adjudikazio epea
2017/05/03
Formalizazio epea
2017/05/31