Kontratugilearen profila

Adjudikatutako kontratuak

Esp. zenbakia:
EC 46/2016
Xedea
KE/46/2016. Gabonetako argiak eta apaingarriak alokairu erregimenean hornitzea eta horiek instalatzeko, muntatzeko, mantentzeko eta desmuntatzeko zerbitzuak
Prozedura
Publizitaterik gabeko prozedura negoziatua
Tramitazio era
Adjudikatzeko irizpide aniztasuna (lehiaketa)
Eskabideak aurkezteko azken eguna
2016/10/25(13:30era arte)
Aurrekontua
29.752,06€+ 6.247,93€BEZ
Eskaintzak aurkezteko leku eta epea
Udaletxea. Pliken Erregistroa. Kurtzeko plaza 1. Galdakao 48960- 2016/10/25
Adjudikataria
XIMENEZ CATALUNYA, S.L.U.
Adjudikazioaren zenbatekoa
28.264,45 * + IVA
Adjudikazio epea
2016/12/02
Formalizazio epea
2016/12/16