Kontratugilearen profila

Adjudikatutako kontratuak

Esp. zenbakia:
EC/44/2016
Xedea
KE/44/2016. Galdakaon 5. edukiontzia ezartzeko 3. faserako eta autokonpostajea sustatzeko 2. faserako informazio-plana prestatzeko zerbitzuaren kontratazioa.
Prozedura
Publizitaterik gabeko prozedura negoziatua
Tramitazio era
Adjudikatzeko irizpide aniztasuna (lehiaketa)
Eskabideak aurkezteko azken eguna
2016/10/26(13:30era arte)
Aurrekontua
53.753,20€+ 11.288,17€BEZ
Eskaintzak aurkezteko leku eta epea
Udaletxea. Pliken Erregistroa. Kurtzeko plaza 1. Galdakao 48960- 2016/10/26
Adjudikataria
ARTELATZ (LOTE 1), VERMICAN (LOTE 2)
Adjudikazioaren zenbatekoa
29.525* (1), 17.500* (2) + IVA
Adjudikazio epea
2016/12/13
Formalizazio epea
1 sorta: 2016/12/29. 2 sorta: 2017/01/03