Kontratugilearen profila

Adjudikatutako kontratuak

Esp. zenbakia:
4/2016
Xedea
KE 4/2016: Eskola, familia eta gizarte eremuetan droga-mendekotasunaren prebentzio-zerbitzua 2016ko, 2 urteko epeaz.
Prozedura
Irekia
Tramitazio era
Adjudikatzeko irizpide aniztasuna (lehiaketa)
Eskabideak aurkezteko azken eguna
2016/03/22(13:30era arte)
Aurrekontua
77.272,73€+ 5.727,27€BEZ
Eskaintzak aurkezteko leku eta epea
Udaletxea. Pliken Erregistroa. Kurtzeko plaza 1. 48960 Galdakao- 2016/03/22
Argitaratze-data: BAO
2016/03/07
Proposamen irekitzea
B gutun-azala
Eguna
05/04/2016
Ordua
12:00
Lekua
Casa Consistorial. Sala de Gobierno. Kurtzeko plaza 1. Galdakao.
Proposamen irekitzea
C gutun-azala
Eguna
2016/05/02
Ordua
12:00
Lekua
Udaletxea. Gobernu Gela. Kurtzeko plaza 1. Galdakao
Adjudikataria
SASOIA EDUCACION PARA LA SALUD Y PREV DE DROGODEPENDENCIAS SL
Adjudikazioaren zenbatekoa
36900,00 */año + IVA
Adjudikazio epea
2016/06/03
Formalizazio epea
2016 ekainaren 21 arte