Kontratugilearen profila

Adjudikatutako kontratuak

Esp. zenbakia:
EC/23/2016
Xedea
KE/23/2016. "Galdakaoko Musika Jardueren Udaltegia" Erakunde Autonomoko ondarea osatzen duten ondasun higigarriei eta higiezinei eragindako kalteen aseguru-poliza, erantzukizun zibilaren eta ondare-erantzukizunaren aseguru-poliza, eta langileen eta ikasleen bizi-aseguru poliza kontratatzea.
Prozedura
Irekia
Tramitazio era
Adjudikatzeko irizpide bakarra (enkantea)
Eskabideak aurkezteko azken eguna
2016/09/20(13:30era arte)
Aurrekontua
13.600,00€+ 0,00€BEZ
Eskaintzak aurkezteko leku eta epea
Udaletxea. Pliken Erregistroa. Kurtzeko plaza 1. Galdakao 48960- 2016/09/20
Argitaratze-data: BAO
2016/09/05
Proposamen irekitzea
B gutun-azala
Eguna
05/10/2016
Ordua
10:00
Lekua
Casa Consistorial. Sala de Gobierno. Kurtzeko plaza 1. Galdakao 48960
Adjudikataria
HELVETIA, COMPAÑÍA SUIZA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
Adjudikazioaren zenbatekoa
13.200 */año + IVA
Adjudikazio epea
2016/11/09
Formalizazio epea
2016/11/30