Kontratugilearen profila

Adjudikatutako kontratuak

Esp. zenbakia:
EC/22/2017
Xedea
KE/22/2017 Galdakaoko Udalerrian "GLTP: AKTIBATU" gizarteratu eta lan munduan txertatzen laguntzeko programa, 2 urteko epeaz.23
Prozedura
Publizitaterik gabeko prozedura negoziatua
Tramitazio era
Adjudikatzeko irizpide aniztasuna (lehiaketa)
Eskabideak aurkezteko azken eguna
2017/07/18(13:30era arte)
Aurrekontua
23.000,00€+ 0,00€BEZ
Eskaintzak aurkezteko leku eta epea
Pliken Erregistroa. Kurtzeko plaza 1. Galdakao 48960- 2017/07/18
Adjudikataria
ASOCIACIÓN GOIZTIRI ELKARTEA
Adjudikazioaren zenbatekoa
10.500€/año
Adjudikazio epea
2017/08/30
Formalizazio epea
2017/09/05