Kontratugilearen profila

Adjudikatutako kontratuak

Esp. zenbakia:
EC/19/2016
Xedea
KE/19/2016 Alokairuan, Udaltzaingoa patuarekiko ibilgailuetako hornikuntza.
Prozedura
Publizitaterik gabeko prozedura negoziatua
Tramitazio era
Adjudikatzeko irizpide aniztasuna (lehiaketa)
Eskabideak aurkezteko azken eguna
2016/06/07(13:30era arte)
Aurrekontua
9.858,00€+ 2.070,00€BEZ
Eskaintzak aurkezteko leku eta epea
Udaletxea. Pliken Erregistroa. Kurtzeko plaza 1. Galdakao 48960- 2016/06/07
Adjudikataria
CRONORENT SL
Adjudikazioaren zenbatekoa
4.862,40 */año + IVA
Adjudikazio epea
2016/06/30
Formalizazio epea
2016/07/15