Kontratugilearen profila

Adjudikatutako kontratuak

Prozedura
Irekia
Tramitazio era
Adjudikatzeko irizpide aniztasuna (lehiaketa)
Eskabideak aurkezteko azken eguna
2016/06/20(13:30era arte)
Aurrekontua
2.603.796,36€+ 546.797,24€BEZ
Eskaintzak aurkezteko leku eta epea
Udaletxea. Pliken Erregistroa. Kurtzeko plaza 1. 48960 Galdakao.- 2016/06/20
Bidalitako data: EBAO:
2016/05/11
Argitaratze-data: BAO
2016/05/19
Argitaratze-data: BOE
2016/05/31
Proposamen irekitzea
B gutun-azala
Eguna
08/07/2016
Ordua
13:20
Lekua
SALA DE URBANISMO
Proposamen irekitzea
C gutun-azala
Eguna
2017/05/08
Ordua
13:20
Lekua
Hirigintza zinegotiaren gelan
Adjudikataria
CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, S.A.
Adjudikazioaren zenbatekoa
572.835,20 euros/año + IVA
Adjudikazio epea
2017/11/30
Formalizazio epea
2018/01/9