Kontratugilearen profila

Adjudikatutako kontratuak

Prozedura
Irekia
Tramitazio era
Adjudikatzeko irizpide aniztasuna (lehiaketa)
Eskabideak aurkezteko azken eguna
2017/03/14(13:30era arte)
Aurrekontua
1.134.347,11€+ 238.212,89€BEZ
Eskaintzak aurkezteko leku eta epea
Udaletxea. Pliken Erregistroa. Kurtzeko plaza 1. Galdakao 48960- 2017/03/14
Bidalitako data: EBAO:
2017/02/02
Argitaratze-data: BAO
2017/02/09
Argitaratze-data: BOE
2017/02/23
Proposamen irekitzea
B gutun-azala
Eguna
28/03/2017
Ordua
09:20
Lekua
Casa Consistorial. Sala de Gobierno. Kurtzeko plaza 1. Galdakao
Proposamen irekitzea
C gutun-azala
Eguna
2017/07/18
Ordua
13:00
Lekua
Udaletxea. Hirigintza Zinegotziaren Gela. Kurtzeko plaza 1. Galdakao
Adjudikataria
EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.
Adjudikazioaren zenbatekoa
780.265,24€(Lote 1), 158.908,12€ (lote 2)
Adjudikazio epea
2017/08/24
Formalizazio epea
2017/09/21