Haurreskola


Galdakaoko haurreskolaren instalazio berriak martxan jarri zirenetik, agerian geratu dira hauen gabezia materialak.

Horregatik, alternatiba tekniko batzuk proposatu dira, instalazioen leku- eta egoklitasun-arazoak arinduko dituen behin betiko irtenbide bat eskaintze aldera.

Orobat, landutako alternatibek erasan ditzaketen aktoreekin kontaktu informalak egin ostean, aukera egokiena hautatzeko informazio eta eztabaida prozesu baten beharra baieztatu da.