Ordenantzak

Ordenantza Fiskalak

Ordenantza Fiskalak
Orokorra Data
Galdakaoko Udaleko zuzenbide publikoko zerga eta diru sarreren kudeaketa, diru-bilketa, ikuskaritza eta zehapen prozedurako Udal Ordenantza (89Kb-pdf) 2019/01/01
Zergak Data
(80Kb-pdf) 2019/01/01
Jarduera ekonomikoen gaineko zerga arautzen duen 2.zenbakidun Ordenantza Fiskala (97Kb-pdf) 2019/01/01
Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga arautzen duen 3.zenbakidun Ordenantza Fiskala (72Kb-pdf) 2019/01/01
Hirilurren balio-gehitzearen gaineko zerga arautzen duen 4.zenbakidun Ordenantza Fiskala (78Kb-pdf) 2019/01/01
Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga arautzen duen 5.zenbakidun Ordenantza Fiskala (69Kb-pdf) 2019/01/01
Tasak Data
Higiezinen fatxadetan bide publikotik zuzenean erabil daitezkeen kutxazain automatikoak jartzeagatik udal jabari publikoa erabiltzearen Tasa arautzen duen Ordenantza Fiskala (90Kb-pdf) 2019/01/01
Zerbitzu publikoen prestazio eta administrazio-ekintzengatiko Tasak arautzen dituen 6.zenbakidun Ordenantza Fiskala. (324Kb-doc) 2019/01/01
Udal jabari publikoaren erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu bereziagatiko Tasak arautzen dituen 7.zenbakidun Ordenantza Fiskala (103Kb-pdf) 2019/01/01
Kontrolik gabeko ganadua biltzeko zerbitzu publikoaren prestazioagatiko Tasak arautzen dituen 8. zenbakidun Ordenantza Fiskala (65Kb-pdf) 2019/01/01
Udal herri bideen lurzorua, lurrazpia edo hegalaren erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu bereziagatiko urtiatzaileen aldeko tasak auratzen duen 10.zenbakidun ordenantza fiskala (62Kb-pdf) 2019/01/01
Prezio Publikoak Data
Zerbitzuak eskaintzeagatiko prezio publikoak arautzen dituen 9.zenbakidun ordenantza (33Kb-pdf) 2019/01/01
1.Eranskina.- Udal euskaltegiaren zerbitzuak (45Kb-pdf) 2019/01/01
2. Eranskina.- Udal kirol instalazioetako zerbitzuak (43Kb-pdf) 2019/01/01
3.eranskina.- Galdakaoko musika ihardueren udalegiaren zerbitzuak (45Kb-pdf) 2019/01/01
4.eranskina.- Etxez-etxeko laguntza zerbitzua. (59Kb-pdf) 2019/01/01
5.eranskina.- Udalaren kultura etxeko egintza aretoaren zerbitzuak (90Kb-DOC) 2019/01/01
6.eranskina.- Galdakaoko Udalak antolatutako ikastaro eta jarduera ezberdinen matrikulazio edota sarrera zerbitzuak (12Kb-pdf) 2019/01/01

Arautegiak

Arautegiak
Arautegiak Data
Udalaren Kirol Instalazioen Arautegi Orokorra (414Kb-pdf) 2016/04/28
(16Kb-pdf)

Estatutuak

Estatutuak
Estatutuak Data