Ordenantzak

Ordenantza Fiskalak

Ordenantza Fiskalak
Orokorra Data
Galdakaoko Udaleko zuzenbide publikoko zerga eta diru sarreren kudeaketa, diru-bilketa, ikuskaritza eta zehapen prozedurako Udal Ordenantza (500Kb-pdf) 2022/01/01
Zergak Data
(80Kb-pdf) 2022/01/01
Jarduera ekonomikoen gaineko zerga arautzen duen 2.zenbakidun Ordenantza Fiskala (97Kb-pdf) 2022/01/01
Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga arautzen duen 3.zenbakidun Ordenantza Fiskala (70Kb-pdf) 2022/01/01
Hirilurren balio-gehitzearen gaineko zerga arautzen duen 4.zenbakidun Ordenantza Fiskala (572Kb-pdf) 2022/03/31
Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga arautzen duen 5.zenbakidun Ordenantza Fiskala (69Kb-pdf) 2022/01/01
Tasak Data
Higiezinen fatxadetan bide publikotik zuzenean erabil daitezkeen kutxazain automatikoak jartzeagatik udal jabari publikoa erabiltzearen Tasa arautzen duen Ordenantza Fiskala (90Kb-pdf) 2022/01/01
Zerbitzu publikoen prestazio eta administrazio-ekintzengatiko Tasak arautzen dituen 6.zenbakidun Ordenantza Fiskala. (662Kb-pdf) 2022/03/11
Udal jabari publikoaren erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu bereziagatiko Tasak arautzen dituen 7.zenbakidun Ordenantza Fiskala (471Kb-pdf) 2022/01/01
Kontrolik gabeko ganadua biltzeko zerbitzu publikoaren prestazioagatiko Tasak arautzen dituen 8. zenbakidun Ordenantza Fiskala (65Kb-pdf) 2022/01/01
Udal herri bideen lurzorua, lurrazpia edo hegalaren erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu bereziagatiko urtiatzaileen aldeko tasak auratzen duen 10.zenbakidun ordenantza fiskala (62Kb-pdf) 2022/01/01
Prezio Publikoak Data
Zerbitzuak eskaintzeagatiko prezio publikoak arautzen dituen 9.zenbakidun ordenantza (33Kb-pdf) 2022/01/01
1.Eranskina.- Udal euskaltegiaren zerbitzuak (45Kb-pdf) 2022/01/01
2. Eranskina.- Udal kirol instalazioetako zerbitzuak (43Kb-pdf) 2022/01/01
3.eranskina.- Galdakaoko musika ihardueren udalegiaren zerbitzuak (45Kb-pdf) 2022/01/01
4.eranskina.- Etxez-etxeko laguntza zerbitzua. (59Kb-pdf) 2022/01/01
5.eranskina.- Udalaren kultura etxeko egintza aretoaren zerbitzuak (32Kb-pdf) 2022/01/01

Arautegiak

Arautegiak
Arautegiak Data
Udalaren Kirol Instalazioen Arautegi Orokorra (414Kb-pdf) 2016/04/28
(16Kb-pdf)

Estatutuak

Estatutuak
Estatutuak Data

Ordenantza Orokorrak

Ordenantza Orokorrak
Ordenantzak Data
Terrazak eta mahai hankabakarrak ipintzea arautzen duen ordenantza (538Kb-pdf) 2022/09/09
Taxiaren Udal Ordenantza (799Kb-pdf) 2021/10/15
Galdakaoko Udalaren eta Erakunde Autonomoen gardentasun eta informazio publikoaren ordenantza (656Kb-pdf) 2021/03/22
HARREREN ETA HILETA ZIBILEN EGITEKO ESPAZIO PUBLIKOEN ERABILERA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA (623Kb-pdf) 2019/05/29
Egungo eraikinen beheko solairuetako lokalak etxebizitza bihurtzeko Ordenantza (298Kb-pdf) 2017/08/23
Etxebizitzetako eraikinetan igogailuak instalatzeko obretan eskailerako zabalera 90 cm-tik behera murrizteko irizpideak arautzen dituen udal ordenantza (Etxebizitzetarako irisgarritasunaren sustapena) (1,12Mb-pdf) 2016/07/11
Galdakaoko udal kolunbarioen emakida eta erabilera arautzeko ordenantza (95Kb-pdf) 2015/01/08
Komunikatutako hirigintza-jarduketak arautzen dituen udal ordenantza (108Kb-pdf) 2013/07/02
Galdakaoko udalerriko txandakako aparkalekuen denbora eta eremuaren kontrola aurautzeko Udal Ordenantza. 2103ko apirilaren 3an indarrean sartu da. (37Kb-pdf) 2013/04/03
Zirkulazioko Ordenantza (194Kb-pdf) 2011/01/28
DIRU-LAGUNTZEN EMAKIDA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA OROKORRA. (306Kb-pdf) 2009/06/18
Galdakaoko udalerriko Animaliak Eduki eta Babestea arautzen duen Ordenantza. (84Kb-pdf) 2007/05/03
Hondakinen Garbiketa eta Kudeaketako Udal Ordenantza (36Kb-pdf) 2005/11/04
Telekomunikazio Ekipo eta Elementuen Hirigintza- eta Ingurumen-baldintzak arautzen dituen Tokiko Oinarrizko Ordenantza (45Kb-PDF) 2003/01/01
Salmenta Ibiltaria arautzen duen Ordenantza (34Kb-pdf) 2002/10/22
(733Kb-pdf)
(204Kb-pdf)