Bilatzailea:

Izapideak |

Lokalen erabilera eta bide publikoaren okupazioa

Lokalen erabilera eta bide publikoaren okupazioa

Galdakaoko udalerrian harrera zibilak eta heriotzagatiko hileta edo agur zibilak egiteko horretarako zehaztutako espazio publikoak erabiltzeko eskaera.

Telematiko Aurrez aurrekoa

Kultura- eta gizarte-erakunde baten berezko jarduera bat garatzeko lokal bat erreserbatzeko eskaera eta/edo kasu batzuetarako aurreikusitako salbuespena.

Telematiko Aurrez aurrekoa

Prozedura honen helburua da jabari publikoaren aprobetxamendu berezia jakinaraztea, aldi baterako eraikuntza-aldamioak, edukiontziak, plataforma jasotzaile mugikorrak eta obrako beste elementu osagarri batzuk jartzeagatik, baliozkotuta eta indarrean dagoen aurretiazko komunikazioari lotutako obra- edo obra-lizentzia bati lotuta.

Telematiko Aurrez aurrekoa

Prozedura honen helburua da bide publikoa aprobetxatzeko lizentzia edo baimena eskatzea, ibilgailuak espaloi publikoen gainean erabil daitezen seinaleztatutako ibietan ibilgailuak aparkatzeko erreserba iraunkorra edo mugatua duten finka edo eraikinetan. Ibilgailuak espaloi publikoen gainetik pasatzeko eskubidea da. Pasabide iraunkorra edo mugatua erreserbatzeko, garaje, merkataritza-lokal, tailer edo pabilioietarako irekitzeko udal-lizentzia lortu behar da aldez aurretik.

Telematiko Aurrez aurrekoa

Prozedura honen helburua da erabilera publikoko guneak erabiltzeko lizentzia edo baimena eskatzea, tabernen, kafetegien, jatetxeen, txokolategien eta abarren titularrek terrazak eta/edo mahaitxoak jarriz (lehen aldiz edo berritzekoak), ostalaritza-jarduera irekitzeko eta funtzionatzeko lizentzia badute, betiere Udalarekin zorrik ez badute eta dagozkien zergak eta tasak ordainduta ez badituzte.

Telematiko Aurrez aurrekoa

Prozedura honen helburua da bide publikoaren aprobetxamendua jakinaraztea, aldi baterako elementuak aldi baterako okupatuz, lau urte baino gutxiagoko iraupena izan dezaketen hainbat instalazio jarrita.

Telematiko Aurrez aurrekoa

Galdakaoko udalerrian egiten diren herriko jaietan edo ekitaldi berezietan Galdakaoko taldeek txosna edo antzeko elementu bat jartzeko eskaera egiteko da prozedura hau.

Telematiko Aurrez aurrekoa

Prozedura honen helburua da azoketako atrakzioak eta antzeko elementuak jabari publikoan jartzeko baimena eskatzea, jai-ekitaldiak antolatzeko.

Telematiko Aurrez aurrekoa

Prozedura honen bidez, baimena eskatzen da Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoetako instalazio jakin batzuk eskola-orduetatik kanpoko hezkuntza-, kultura- eta kirol-jardueretarako erabiltzeko, helburu sozial argia dutenean.

Telematiko Aurrez aurrekoa