Bilatzailea:

Izapideak |

Kudeaketa ekonomikoak

Kudeaketa ekonomikoak

Informazio-eskaerak eta zerga-datuen kontsultak, hala nola zerga-zorrak, zerga-egoitza eta beste tributu-objektu batzuk, eta zerga-ondorioetarako datuak aldatzea (banku-helbideratzea, zerga-egoitza...) Tokiko zergei buruzko kontsultak ere sartzen dira: TMBEri buruzko informazioa, gainbalioaren kuotaren aurrerapena, OHZ, EJZ, katastroko informazioa...

Telematiko Aurrez aurrekoa

TMIrekin lotutako eskaerak: ibilgailuaren alta, baja edo aldaketa, minusbaliatuen aldeko salbuespen-eskaera edo ibilgailu historikoagatiko hobariak, zergaren zati proportzionala itzultzea...

Telematiko Aurrez aurrekoa

IIVTNU agiriarekin lotutako eskaerak: zerga likidatzeko dokumentazioa aurkeztea.

Telematiko Aurrez aurrekoa

Zergaren likidazioa eta ICIOren likidazioarekin zerikusia duen beste edozein gai aurkeztea.

Telematiko Aurrez aurrekoa

OHZrekin lotutako eskaerak.

Telematiko Aurrez aurrekoa
Telematiko Aurrez aurrekoa

Galdakaoko Udalarekin harreman ekonomikoa izan dezaketen pertsona fisiko eta juridikoen identifikazio- eta banku-datu pertsonalei alta, aldaketa eta baja emateko jarduketak edo izapideak, zergen, prezio publikoen eta tasen ordainketa finantza-erakunde baten bidez kudeatu ahal izateko.

Telematiko Aurrez aurrekoa

Obligaziodunek zorren ordainketa zatitzeko edo geroratzeko eskatzea, borondatezko aldian zein betearazpen-aldian, baldin eta egoera ekonomiko-finantzarioak, Administrazioak nahierara hautemandakoak, aldi baterako ordainketa egitea eragozten badie.

Telematiko Aurrez aurrekoa

Udalaren Diruzaintzan gordailututako fidantzak edo bermeak (eskudirua, abala edo kauzio-asegurua) itzultzeko eskaera.

Telematiko Aurrez aurrekoa