Bilatzailea:

Izapideak |

Hilerria

Hilerria

Nitxo, panteoi eta kolunbarioetan hilotzak, errautsak edo gorpuzkinak ehorzteko edo lurperatzeko eskatzean datza.

Telematiko Aurrez aurrekoa

Hilotzak edo gorpuzkiak lurpetik ateratzeko edo lurpetik ateratzeko eskaera, epailearen agindu arrazoituaren bidez edo ehorzketaren bosgarren urtetik aurrera, ehorzketa-eskubidearen titularrak hala eskatuta. Hilerri berean edo hilerri batetik bestera ehorzketa-unitateen artean gorpuak edo gorpuzkiak lekualdatzeko agindu ahal izango du, baita hamar urteko aldi baterako emakida-aldia amaitzeko ere, ehorzketa-unitate guztietan hobitik ateratzea nahitaezkoa den unean.

Telematiko Aurrez aurrekoa

Gehienez ere hamar urterako nitxo bat eskatu behar da. Emakida nitxoen emakida eta iraungipena Galdakaoko Udal Hilerriko Barne Araubidean aurreikusitakoaren arabera arautzen dira.

Telematiko Aurrez aurrekoa

Ehorzketa-eskubidea inter vivos edo mortis causa egintzen bidez eskualdatzeko eskaera, betiere ahaideen artean egiten badira, lerro zuzeneko 4. graduaren eta alboko lerroko 2. graduaren barruan, eta dagozkion tasak ordaindu ondoren.

Telematiko Aurrez aurrekoa