Bilatzailea:

Izapideak |

Herritarren segurtasuna eta Trafikoa

Herritarren segurtasuna eta Trafikoa

Izapide honen bidez, interesdunak trafikoko edozein zehapen-espedienteri buruzko alegazio-idazkia edo administrazio-errekurtsoak aurkez ditzake. Udalak isun baten bidez jakinarazi dizkizun gertakariekin ados ez bazaude, alegazioak aurkezteko eskubidea duzu. Kontuan hartu ez diren edo okerreko datuak edo informazioa eman dezaketen dokumentuak aurkeztu ahal izango dira. Alegazio horiek kontuan hartuko dira dagokion ebazpen-proposamena idatzi aurretik. Zehapenaren aurkako errekurtsoa ere jar dezakezu administrazio-izapidetzea amaitutakoan.

Telematiko Aurrez aurrekoa

Istripuei buruzko txostenaren kopia eskatzea. Poliziak esku hartu duen ezbehar edo trafiko-istripu bat egiaztatzen duen dokumentazioa eskuratzeko aukera ematen du, txosten gisa.

Telematiko Aurrez aurrekoa

Izapide honen bidez, "A" eta "B" motako laugarren kategoriako armak eduki eta erabiltzeko udal-baimena lortu edo berritu ahal izango da: - Karabina eta pistola erdiautomatikoak eta errepikapenekoak, eta eragin bikoitzeko errebolberrak, aireak edo eskopetekin parekatu gabeko beste gas konprimatu batek eragindakoak (adibidez, chimbera) - Karabinak eta animo leuneko edo marradun pistolak, tiro bakarrekoak, eta ekintza sinpleko errebolberrak, aireak edo eskopetekin parekatu gabeko beste gas konprimatu batek eragindakoak.

Telematiko Aurrez aurrekoa

Pertsona bat arriskutsuak izan daitezkeen txakurren edo arriskutsuak izan daitezkeen animalien jabe, edukitzaile edo paseatzaile izateko behar den lizentziaren eskaera.

Telematiko Aurrez aurrekoa