Bilatzailea:

Izapideak |

Errolda eta beste izapide pertsonal batzuk

Errolda eta beste izapide pertsonal batzuk

Errolda-ziurtagiria emateko eskaera. Ziurtagiria idazkariak sinatutako dokumentua da, ohiko bizilekua eta bizilekua modu frogagarrian egiaztatzen dituena. Kasu berezietan bakarrik egin behar da. Hala eskatuz gero, elkarrekin bizi diren edo elkarrekin bizi diren pertsonak ere jaso daitezke. Ziurtagiri historikoa erakunde ofizial edo notario batek izapide edo egoera berezi batzuetarako eskatzen duenean edo berariaz eskatzen zaionean bakarrik da beharrezkoa. Udalak datuak interoperatzen ditu eta, printzipioz, ez da beharrezkoa ziurtagiri horiek eskatzea, salbu eta interesdunak berariaz eta arrazoituta aurka dagoela adierazten badu.

Telematiko Aurrez aurrekoa

Erroldatze-bolantea eskatzea, hau da, biztanlearen egoitzari eta helbideari buruzko informazio hutsezko agiria, bai eta erroldatzeari buruzko beste gertakari batzuei buruzkoa ere, Udalak horien berri ofiziala badu. Nahikoa da herritarrek erroldatze-datuei buruzko informazioa eman behar duten kudeaketa ugarietarako. Etxebizitza batean bizi diren pertsonei buruzko dokumentua ere eska daiteke. Udalak datuak interoperatzen ditu eta, printzipioz, ez da beharrezkoa ziurtagiri horiek eskatzea, salbu eta interesdunak berariaz eta arrazoituta aurka dagoela adierazten badu.

Telematiko Aurrez aurrekoa

Udal Erroldan beharrezkoa den berritzea egiteko interesa duen atzerritarraren eskaera. Bizileku iraunkorreko baimenik ez duten Europako Erkidegokoak ez diren atzerritarrak udal-erroldan inskribatzea bi urtean behin berritu beharko da, eta inskripzioa iraungitzea erabaki ahal izango da, interesdunari entzun beharrik gabe, betiere interesduna berritzen ez bada. Inskripzioa berrestea Erkidegoko atzerritarrak edo bizileku iraunkorreko baimena duenak udalerrian bizitzen jarraitzen duela baieztatzeko prozedura da. Egoera horretan dauden pertsonek bi urtean behin egiaztatu beharko dute bizilekua, atzerritarren erregistroan inskribatuta ez badaude, eta bost urtean behin, inskribatuta badaude, salbu eta epe horretan errolda-mugimenduren bat egin badute datuak eguneratzeko. Bizilekuaren baieztapena egiten ez bada, baja espedientea irekiko da behar ez bezala inskribatzeagatik, eta errolda-helbidean jakinaraziko da.

Telematiko Aurrez aurrekoa

Galdakaoko udalerriko biztanleen erroldan alta emateko eskaera, jaioberrien alta gurasoaren edo gurasoen etxean, udal-erroldan agertzen diren datu pertsonalen bat eguneratzeko edo aldatzeko eskaera (izen-abizenak, NAN, nazionalitatea, jaioterria, sexua edo ikasketak...), eta baja eskaera hainbat kasutan: beste herrialde batera bizitzera joaten diren atzerriko nazionalitatea duten pertsonak, bizileku horretarako baja emanda dauden pertsonak.

Telematiko Aurrez aurrekoa

Telematiko Aurrez aurrekoa