Bilatzailea:

Izapideak |

Diru-laguntzak

Diru-laguntzak

Kultura, Gazteria, Berdintasun eta Kirol Arloan udalekoen programa osagarriak garatzeko diru-laguntzak eskatzea, dagokion deialdia argitaratu ondoren eta oinarri arautzaileetan ezarritako baldintzetan.

Telematiko Aurrez aurrekoa

Emakumeen eta/edo feministen elkartearen ohiko funtzionamenduarekin eta programekin zerikusia duten ekintzak diruz laguntzeko laguntzen eskabidea, dagokion deialdia argitaratu ondoren eta oinarri arautzaileetan ezarritako baldintzetan.

Telematiko Aurrez aurrekoa

Emakumeen eta gizonen berdintasuna bultzatzeko, indarkeria matxista prebenitzeko, genero-estereotipoak gainditzea sustatzeko, eremu guztietan emakumeen ikusgarritasuna sustatzeko eta emakumeen ahalduntzea sustatzeko proiektuak diruz laguntzeko eskabidea. Eskaera hori dagokion deialdia argitaratu ondoren aurkeztuko da, adierazitako epeetan eta oinarri arautzaileetan ezarritako baldintzetan.

Telematiko

Emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunak gainditzea, indarkeria matxista prebenitzea eta kirolean genero-estereotipoa gainditzea helburu duten proiektuak diruz laguntzeko diru-laguntzen eskaera, dagokion deialdia argitaratu ondoren eta oinarri arautzaileetan ezarritako baldintzetan.

Telematiko

Adinekoen elkarteentzako laguntzak eskatzea, dagokion deialdia argitaratu ondoren eta oinarri arautzaileetan ezarritako moduan eta baldintzetan.

Telematiko

Gizarte-erakundeentzako laguntzak eskatzea, dagokion deialdia argitaratu ondoren eta oinarri arautzaileetan ezarritako moduan eta baldintzetan.

Telematiko

Garapenerako lankidetzaren arloan laguntzeko eskabidea, dagokion deialdia argitaratu ondoren eta oinarri arautzaileetan ezarritako moduan eta baldintzetan.

Telematiko

Haurren aldi baterako egonaldiaren arloko laguntzen eskaera, dagokion deialdia argitaratu ondoren eta oinarri arautzaileetan ezarritako moduan eta baldintzetan.

Telematiko

Euskararen arloan diharduten erakundeentzako laguntzen eskabidea, dagokion deialdia argitaratu ondoren eta oinarri arautzaileetan ezarritako moduan eta baldintzetan.

Telematiko

Hizkuntza-paisaia sustatzeko laguntzak eskatzea, dagokion deialdia argitaratu ondoren eta oinarri arautzaileetan ezarritako moduan eta baldintzetan.

Telematiko Aurrez aurrekoa

Euskara ikasteko banakako laguntzak eskatzea, dagokion deialdia argitaratu ondoren eta oinarri arautzaileetan ezarritako moduan eta baldintzetan.

Telematiko Aurrez aurrekoa

Toki Garapen eta Enplegu Sailak deitutako laguntza-eskabidea, dagokion deialdia argitaratu ondoren eta oinarri arautzaileetan ezarritako moduan eta baldintzetan.

Telematiko

Kultura, gazteria eta kirol arloetako udal aurrekontuetan esleitutako zuzeneko laguntza ekonomikoak (diru-laguntza izendunak) eskatzea.

Telematiko

Laguntza ekonomikoak eskatzea, zuzeneko emakida erregimenean (diru-laguntza izendunak), hezkuntza eta euskara gaietan udal aurrekontuetan izendatutakoak.

Telematiko Aurrez aurrekoa

Laguntza ekonomikoak eskatzea, zuzeneko esleipen-erregimenean (diru-laguntza izendunak), udal-aurrekontuetan berdintasunaren arloan esleitutakoak.

Telematiko

Toki-garapenaren eta enpleguaren arloan, udal-aurrekontuetan esleitutako zuzeneko laguntza ekonomikoak (diru-laguntza izendunak) eskatzea.

Telematiko

Laguntza ekonomikoak eskatzea, zuzeneko esleipen-erregimenean (diru-laguntza izendunak), udal-aurrekontuetan gizarte-ekintzaren arloan esleituta daudenak.

Telematiko Aurrez aurrekoa

Beste laguntza ekonomiko batzuk eskatzea, udal-aurrekontuan aurreikusitako konkurrentzia edo zuzeneko emakida bidez.

Telematiko Aurrez aurrekoa

Kultura, Gazteria eta kirol arloak antolatutako lehiaketetan izena ematea.

Telematiko Aurrez aurrekoa