2018ko martxoaren 9 aurretik argitaratu diren lizitazio-prozedurak hemen kontsulta daitezke.

 

Alkatetzaren kontratazio-organoaren mahaiaren osaera

Osoko bilkuraren kontratazio-mahai iraunkorraren osaera

Gizarteari klausulak sartzeaz (2014ko ekainaren 26an)

Adjudikatutako kontratuak

Kontratugilearen profila - Adjudikatutako kontratuak
Esp. zenbakia Xedea
EC 06/2018 kE 06/2018. Hiri- udalekuak euskaraz antolatu, kudeatu eta egiteko zerbitzua.
EC 02/2018 EC 02/2018.Haur-jolasak hornitu eta instalatatzeko kontratu.
EC 05/2018 Taberna zerbitzuaren ustiapena, Torrezabal Kultur Etxean Rock Kontzertuak egingo direla eta.
EC 03/2018 Idatzizko medioetako eguneroko prentsako laburpena egiteko zerbitzua kontratatzeko.
EC 04/2018 Ekipamendu informatikoen horniduraren eta instalazioaren kontratua
EC 01/2018 Urreta Kiroldegiko estalkiaren Iragazgaizte-lanak
EC 34/2017 Mugikortasun urritua dutenei egokitutako, garraio-zerbitzu berezirako enplegu-zentro bereziei gordetako kontratua
EC 33/2017 Aperribai auzoa 1eko saneamendu-sarea hobetzeko obrak
EC 32/2017 Aperribaiko Ikastetxe Publikoan estalkia exekutatzeko obrak
EC 28/2017 Galdakaoko udalerrian etxez etxeko laguntza zerbitzua.
EC/30/2017 KE/30/2017. Kanpoko prebentzio zerbitzua, 2 urteko iraupenaz (2 sorta)
EC/29/2017 KE/29/2017. Udalarentzat eta Erakunde Autonomoentzat Administrazio Elektronikoko konponbide teknologikoa garatu, ezarri, zabaldu eta mantentzeko zerbitzua
EC/31/2017 KE/31/2017. Hardware-ren hornidura eta instalazioa (sareko zerbitzariak eta switchak) eta Sofware-lizentzien hornidura birtualizazio-azpiegiturarako.
EC/27/2017 KE/27/2017. Kaleko argiak hobetzeko LED luminariak hornitzeko eta instalatzeko (obra) kontratu mistoa.
EC/25/2017 KE/25/2017. Euskarazko arte eszenikoen eskola programa antolatu, kudeatu eta emateko zerbitzua, 1 urteko iraupenaz.
EC/26/2017 KE/26/2017. Udalerriko zona desberdinetako asfaltatze-lanak, 2017. urtea
EC/24/2017 KE/24/2017. Familia Bitartekaritzako Zerbitzua, 2 urteko iraupenaz.
EC/23/2017 KE/23/2017. 2017 Santakurtzetako zaindari jaietarako muntai eszenikoak, errentamendu bidez, hornitzea (1-8 loteak).
EC/22/2017 KE/22/2017 Galdakaoko Udalerrian "GLTP: AKTIBATU" gizarteratu eta lan munduan txertatzen laguntzeko programa, 2 urteko epeaz.23
EC/20/2017 KE/20/2017: Galdakaon gizarte-zerbitzuen euskal sistema hedatzeari buruzko azterketa prestatzeko aholkularitza eta laguntza teknikoa.
EC/21/2017 KE/21/2017: 2017ko Udal Artxiboko espedienteen lekualdaketa, zaintza eta mailegua, 1 urteko epeaz.
EC/19/2017 KE/19/2017. Galdakaoko udaleko testuak itzuli, zuzendu eta gainbegiratzeko zerbitzuak
EC/18/2017 KE/18/2017. Musika Eskolako atzealdeko ezpondari eusteko obrak
EC/17/2017 KE/17/2017. Aranzelaiko urtegiaren gainezkabidea konpontzeko obrak.
EC/9/2017 KE/9/2017 Udalerriko haur-jolasgune eta guen bioosasungarrietako instalazioen mantenua.
EC/16/2017 KE/16/2017. Emakumeen arreta psikologikoaren zerbitzua, 2 urteko iraupenaz.
EC/15/2017 KE/15/2017. 2018-2023rako Galdakaoko udalerriko Emakumeen egoerari buruzko diagnostikoa egiteko eta Emakumeen eta Gizonen III. Berdintasun Plana disinatzeko zerbitzua.
EC/12/2017 KE/12/2017. Berbalagun programa koordinatu, kudeatu eta dinamitzatzeko zerbitzua, 2 urteko iraupenaz.
EC/13/2017 KE/13/2017. Elexaldeko Polikiroldegiko kirol instalazioen modernizaziorako lanak eta ur jokoen instalazioa eta horniketa.
EC/8/2017 KE/8/2017. Tximelarreko eta Bengoetxeko adinekoen zentroetako tabernaren ustiapena eta instalazioetako jardueren kudeaketa egiteko administrazioko kontratu berezia (Sorta 1: Tximelarreko taberna, Sorta 2: Bengoetxeko taberna).
EC/10/2017 KE/10/2017. 2017ko hiri-udalekuak euskaraz antolatu, kudeatu eta egiteko zerbitzua.
EC/6/2017 KE/6/2017. "Gazteak eta lonjak. Aisialdirako guneak" programa sozioedukatiboa, genero ikuspegiarekin diseinatu eta exekutatzeko zerbitzua.
EC/7/2017 KE/7/2017. Ikuskizun eta interpretazio artitikoen kontratu pribatua, 2017. urtean udalerrian folklore-saioen programa bat egiteko.
EC/2/2017 KE/2/2017. Udal igogailuen zainketa eta mantenu zerbitzua.
EC/5/2017 KE/5/2017. Langabeen enplegagarritasuna hobetzeko prestakuntza-ekintzak. (1, 2, 3 eta 4 sorta)
EC/3/2017 KE/3/2017.Udal eraikinetako kalefakzio eta klimatizazio instalazioen mantenu-zerbitzua. OHARRA: KARATULAREN 9.1.2 PUNTUA ZUZENDU DA. ESKAERAK AURKEZTEKO EPEA LUZATU DA.
EC/4/2017 KE/4/2017. Bi Aukeren Azokarako karpa eta stand modularrak, alokairuan, hornitzeko eta instalatzeko, eta gaueko zaintza-zerbitzua emateko kontratu mistoa.
EC/1/2017 KE/1/2017. Energia elektrikoa eta gas naturala hornitzeko kontratazioa.
EC/52/2016 KE/52/2016. Publizitate-agentzia zerbitzuaren lizitazioa.
EC/36/2016 KE 36/2016. Galdakaoko udalerriko eremu publikoen, hiri-altzarien eta zentro publikoen mantenua, zainketa, konponketa eta hobekuntzarako zerbitzuak eta Galdakaoko udalak egin behar dituen izaera bereko obrak burutzeko esparru-akordioa.
EC/50/2016 KE/50/2016. Galdakaoko Udalaren kirol instalazioen atezaintza, garbiketa, sorosle, begirale eta mantenu zerbitzuen kontratua.
EC/53/2016 KE/53/2016 USANSOLO adinekoen zentroko taberna ustiatzeko administrazio-kontratu berezia.
EC/51/2016 KE/51/2016. Haurreskola Agirre Lehendakariaren Plazan egikaritzeko obren kontratua. (PROZEDURA BERRIA).
EC/49/2016 KE/49/2016. Galdakaoko udalerriko kirol-instalazioak desinfektatu eta intsektuak eta arratoiak hiltzeko zerbitzuak.
EC/41/2016 KE/41/2016. Galdakaon haur-jolasen azpiegiturak instalatzeko obrak.
EC/47/2016 KE/47/2016. Galdakaoko udalerriko nekazaritza-eremuetan argiteria publikoa hobetzeko lanen kontratua.
EC/37/2016 KE/37/2016. Zentro publikoak garbitzeko zerbitzuak. 4 urteko iraupenaz.
EC/48/2016 KE/48/16. Itzaga Industrialdean legez kanpoko zaborgunea garbitzeko eta hesitzeko zerbitzua.
EC 46/2016 KE/46/2016. Gabonetako argiak eta apaingarriak alokairu erregimenean hornitzea eta horiek instalatzeko, muntatzeko, mantentzeko eta desmuntatzeko zerbitzuak
EC/43/2016 KE/43/2016. Udal etxebizitzetarako altzari-ekipamenduko horniketaren lizitazioa.
EC/42/2016 KE/42/2016. Galdakaoko udalerrian, Tiro-zelaian eta Basabe bidean kutsatuta egon daitezkeen lurzoruetan interbentzioak exekutatzeko zerbitzua.
EC/45/2016 KE/45/2016. Aranzelaiko urtegia ustiatu, larrialdietako plana, XYZT dokumentua, artxibo teknikoa eta segurtasuna ikuskatu eta aztertu ahal izateko arauak prestatzeko laguntza teknikorako zerbitzuaren kontratazioa.
EC/44/2016 KE/44/2016. Galdakaon 5. edukiontzia ezartzeko 3. faserako eta autokonpostajea sustatzeko 2. faserako informazio-plana prestatzeko zerbitzuaren kontratazioa.
EC/39/2016 KE 39/2016. Edukiontzi, txartel, poltsa, kubo, konpostagailu eta aireztagailuen horniketa (HHSen 5. edukiontzia).
EC/34/2016 KE/34/2016. “Galdakaoko Udal Euskaltegia” Erakunde Autonomoko langileen eta ikasleen ondarea, erantzukizun zibila eta ondarezkoa osatzen duten ondasun higigarri eta higiezinei egindako kalte-aseguruen eta bizitza-aseguruen polizak.
EC/38/2016 KE/38/2016. Adinekoen Zentroetako makineria eta ostalaritzako tresnen mantenu zerbitzua.
EC/32/2016 KE/32/2016. Udalaren, bi Erakunde Autonomoen eta Bake Epaitegiko posta, telegrafia eta burofax zerbitzuak, 2 urteko iraupenaz.
EC/23/2016 KE/23/2016. “Galdakaoko Musika Jardueren Udaltegia" Erakunde Autonomoko ondarea osatzen duten ondasun higigarriei eta higiezinei eragindako kalteen aseguru-poliza, erantzukizun zibilaren eta ondare-erantzukizunaren aseguru-poliza, eta langileen eta ikasleen bizi-aseguru poliza kontratatzea.
EC/33/2016 KE/33/2016. Udal ekipamendu informatikoen hornikuntza 2016
EC/31/2016 KE/31/2016. Santakurtzetako zaindari jaietarako muntai eszenikoak, errentamendu bidez, hornitzea (1-8 loteak).
EC/30/2016 KE/30/2016 Hondakinen bilketa-sare pneumatikoa handitzeko obrak Zabalean
EC/21/2016 KE/21/2016: Torrezabal Kultur Etxeko Areto Nagusia ekipatzeko materialaren horniketa.
EC/22/2016 KE/22/2016: Ekipamendu informatikoen mantenimendu-zerbitzua, 2 urteko epeaz.
EC/20/2016 KE/20/2016: Bideozaintza-sistema mantenua, 2 urteko epeaz.
EC/14/2016 KE/14/2016: Lankidetza-zerbitzua, ondore erantzukizuenen, ibilgailu-ezbeharren eta kalteen udal espedienteetan, 2 urteko epeaz.
EC/18/2016 KE/18/2016: 4 ludoteka euskaraz kudeatzeko zebitzua, 2 urteko epeaz.
EC/19/2016 KE/19/2016 Alokairuan, Udaltzaingoa patuarekiko ibilgailuetako hornikuntza.
EC/11/2016 KE/11/2016: Paper, kartoi eta hiri-hondakin solidoen bilketa eta garraio-zerbitzua kontrolatutako zabortegira, 4 urteko epeaz. (KONTRATAZIO ARLOKO ERREKURTSO BEREZI BIDEZ ERREKURRITU DA 2017/07/20ko ESLEIPENA"
EC/16/2016 KE/16/2016: Urreta Kiroldegira zuzendutako kiroletako hornikuntza materiala.
EC/12/2016 KE/12/2016: Bide publikotik ibilgailuak kentzeko garabi-zerbitzuaren, hala nola txandaketako aparkalekuetako parkimetroen mantenu-zerbitzua, 2 urteko epeaz.
EC/13/2016 KE/13/2016: Langabeziako pertsonentzako lanbide eragin hezigarriak. Sortak.
EC/10/2016 KE/10/2016: Informatika arloari laguntze teknikoa, 1 urteko epeaz.
5/2016 KE 5/2016: Kurtzea tabernaren ustiapena, 2 urteko epeaz.
6/2016 KE 6/2016: EC 6/2016: PERCO egiteko aholkularitza eta laguntza teknikoa.
4/2016 KE 4/2016: Eskola, familia eta gizarte eremuetan droga-mendekotasunaren prebentzio-zerbitzua 2016ko, 2 urteko epeaz.
1/2016 KE 1/2016: 2016KO HIRI-UDALEKUAK EUSKARAZ ANTOLATU, KUDEATU ETA EGITEKO ZERBITZUA.
32/2015 KE 32/2015: Urreta Kiroldegiko kantxa berritzeko oholtza hornitu eta instalatzeari buruzko lizitazioa.
22/2015 KE 22/2015: Urreta LHIko instalazioetako barne-argiztapenaren efizientzia energetikoa hobetzeko luminariak eskuratzeko eta jartzeko lizitazioa.
15/2014 KE 15/2014: Galdakaoko udalerrian parkeak, lorategiak, alboko ezpondak estratetan eta zuhaitzak zaintzeko eta mantenua egiteko zerbitzuaren kontratua, 3 urteko epeaz.