Bilatzailea:

Hasiera |

Zure kudeaketak

Zure kudeaketak

Udalarekin egin dezakezun izapide guztiak ikusi eta kontsultatu edozein kudeaketa egiteko behar den informazioa eta dokumentazioa, bai aurrez aurre, bai on-line

Diru-laguntzak

Diru-laguntzak, sariak.

Hilerria

Ehorzketak, lurpetik ateratzeak, titulartasun-aldaketak.

Kultura, Gazteria, Aisialdia eta Kirolak

Liburutegiak, ludotekak, udalekuak, kiroldegia, ikastaroak eta tailerrak.

Kudeaketa ekonomikoak

Zergak, tasak, prezio publikoak, helbideratzeak.

Lizentziak eta aurretiazko komunikazioak

Jarduera- eta obra- baimenak, lizentziak eta aldez aurreko komunikazioak, taxi-lizentzia.

Errolda eta beste izapide pertsonal batzuk

Erroldako altak eta bajak, errolda-ziurtagiriak, ezkontzak eta bestelako zeremonia zibilak.

Ondarea

Erreklamazioak eta ondare-erantzukizuna, azoka txikiak eta salmenta ibiltaria, landa-bideen erabilera.

Langileak eta Enplegu publikoa

Oposizioak, lan-poltsak, emandako zerbitzuen ziurtagiriak.

Herritarren segurtasuna eta Trafikoa

Animalien lizentzia eta horiekin lotutako beste jarduera batzuk, arma-txartela.

Gizarte zerbitzuak

Gizarte-larrialdietarako laguntzak, etxez etxeko laguntza, balorazioak, aparkatzeko txartela.

Izapide orokorrak

Parte-hartzea eta gardentasuna, kontratazioa, eskaera orokorrak, alegazioak, errekurtsoak eta berrikuspenak.

Hirigintza eta Ingurumena

Baratzeak, eraispenak, partzelazioak, plangintza, sailkapen- eta kalifikazio-txostenak, obrak.

Lokalen erabilera eta bide publikoaren okupazioa

Terrazak, barrakak, etxolak eta atrakzioak instalatzea, pasabidea erreserbatzea, bideak edukiontziekin eta obrako beste elementu batzuekin okupatzea.

Etxebizitzak eta garajeak

Garajeak alokatzea, BOE, uko egitea.

Udal euskaltegia

Ikasleak, laguntzak.

Musika eskola

Ikasleak, laguntzak.