Alkatearen edo Ingurumeneko Zinegotziaren mezua

Toki-agendako II. Ekintza Planean ezarrirako helburua lortzeko:

2020. urtean Galdakao gizarte kohesionatua, berdintasunezkoa, solidarioa eta parte-hartzailea izango da, bertakoa izatearen eta identitate sentipen handia duena. Udalerriak izango duen ongizate mailarekin, pertsonek beharrizan ekonomikoak, sozialak eta emozionalak beteta izango dituzte, modu iraunkorrean eta inguru seguru, osasungarri eta euskaldun batean.

Horretarako beharrezkoa izango da Udalak eta herritarrek urratsak ematen jarrai dezagun iraunkortasunaren bidean.