Idazkaritza Orokorra

Zerbitzuak

 • Egiaztatzaile publikoa.
 • Gobernu organoen egintzak, ebazpenak eta erabaki guztiak egiaztatzen ditu. Gobernu organoek egindako bilera guztien aktak jasotzen ditu.
 • Alkatetza dekretuen ikuskapena eta lege fiskalizazioa. Udal erabakien Lege Fiskalizazioa.
 • Koordinazio zerbitzua eta administraziozko espedienteen egiterapena.
 • Udal kontratuen legezko kontrola.
 • Administraziozko prozedura, egintzen egiterapena, txostenen prestakuntza eta abarri buruzko aholkularitza orokorra.
 • Informatika zerbitzua.
 • Udal artxibo orokorra.
 • Udal Langileen prestakuntza.
 • Taxi zerbitzua.
 • Udalbatzako kideen interesen erregistroa.

Informazio eta Estadistika atala

Administraziorako.
Eskutitzak jasotzea.
Agirien sarrera eta irteeren erregistroa.
Buletin Ofizialak.
Udalerrirako.
Telefonoaren ardura eta Udalaren zerbitzu eta jarduera guztiei buruzko informazio zuzena.
Egiaztagirien tramitazioa.
Erroldarapenak, bizikidetasuna edota bizilagun izatearena.
Herritarrei buruz Bizkaiko Foru Aldundiak eta beste erakunde publikoek eskatutakoak.
Galdakaoko herritarrei beste erakundeen (Gobernu Zibila-Militarra, Trafikoa...) jakinarazpenak jaso eta igortzea, kasu bakoitzean jarraitu beharreko tramiteak aholkatuz.
Errolda eguneratzea: Alta, baja eta aldaketetarako.
Erroldako datuen aldaketa: Erreklamazioak jasotzea datuak zuzendu eta eguneratzeko.