Hirigintzako jarduketak

HIRIGINTZA ANTOLATZEKO PLANAK ETA INSTRUMENTOAK

Dokumentuak: Xehetasun-azterketak / Merkadilloko 29-31 patzelen Detailezko Azterketaren hasierako onespena

Esp. zenbakia: Decreto 1998/2016
Behin betiko onespenaren data: 2016/12/22
B.A.O.argitarapena: 2017/01/03
Zenbakia BOB: 2
Beste batzu
Iragarpena