Bilatzailea:

Zerbitzuak | Hirigintza eta Obrak |

Hirigintza

Hirigintza

Ikus azpimenua

Hirigintzako jarduketak

HIRIGINTZA ANTOLATZEKO PLANAK ETA INSTRUMENTOAK

Dokumentuak: Xehetasun-azterketak / UE-BE-3 Aldaketa

Esp. zenbakia: 1180/2015
Behin betiko onespenaren data: 2016/04/25
B.A.O.argitarapena: 2016/05/16
Zenbakia BOB: 92
Arauak
Oroitidazkia
Beste batzu
Iragarkia
Planoak
Dokumentazio grafiko