Hirigintzako jarduketak

HIRIGINTZA ANTOLATZEKO PLANAK ETA INSTRUMENTOAK

Dokumentuak: Birpartzelazio Proiektuak / UEZU3 unitatearen behin-betiko onespena

Esp. zenbakia: 327/2018
Behin betiko onespenaren data: 2018/03/21
B.A.O.argitarapena: 2018/03/26
Zenbakia BOB: 215
Beste batzu
UEZU3unitatearen Birpartzelazio Proiektua