Hirigintza

Plangintza

 • Plangintza eta garapena: Udalerriaren Hirigintza Antolamenduari dagokion guztian.
 • Hirigintzari buruzko informazioa: Lurzati, lursail eta abarren baldintzei buruzko informazioa, hala eskatzen duten herritarrentzat.
 • Lursailen Udal Indizearen balorazioa: Lursailen gainbalioaren ezarpena eta balorazioa.
 • Prozedurak: Plangintza garatzeko Administrazioak dituenak, lur-birzatikatzeak, desjabetzapenak, lurzoruaren gestioa, e.a.

Egitasmo bulegoa

 • Udal lan egitasmoen garapena eta zuzendaritza.
 • Hondamen eta botatzeen espedienteak.

Lege aholkularitza

Arlo Teknikoaren lege/administraziozko arazoen konponketa:

 • Herritarrekin administrazioarekiko auziaren konponketa.
 • Horniketazko enpesen kontratazioa.
 • Lan egiterapenerako enpesen kontratazioa.
 • Zerbitzu profesionalen kontratazioa.

Hirigintza Arauak

 • Lizentzien tramitazioa. Berrikuntza txiki edo eraikuntza lanetarako, arkitekturaren egitura edo konposaketari eragiten dionaren arabera; kaltegabeko jarduerak edo jarduera gogaikarrien arautegiari lotutako lokalak irekitzeko; markesinak, toldoak, luminosoak jartzeko, ostalaritzako establezimenduetan terrazen instalaziorako; eraikin berriak lehenengoz erabili ahal izateko, e.a.
 • Establezimenduen jabetza aldaketa.

Lanak, Zerbitzuak eta Ingurumena

 • Zerbitzu Orokorren mantentze-lanak. Uraren sareak zaintzea, estolderia, argia, ur biltegiak, ur hartzeak, araztegiak, e.a.
 • Ingurumenaren kontrola. Ingurumenaren kutsadura, hondakin urak, hondakinen trataera eta abarren zainketa.
 • Garbiketa. Kale garbiketa, zarama, altzari eta abarren bilketa zerbitzuaren gestioa eta kontrola.
 • Lorategien mantentze-lanak.

Udal Hilerria. Informazioa eta espedienteen tramitazioa. Udal Hilerriko heriotz, lurperatze, panteoi eta abarri buruzko gauza guztietan.

Hasieran onartzea S-IZ-1 sektoreko zatizkako planaren Aldaketa